Kard. Nycz do nowych księży: wasze zadanie to podprowadzać ludzi do sakramentów pokuty i eucharystii

2024-05-27 14:31
Nowi księża
Autor: Archidiecezja Warszawska

"Waszym zadaniem jest podprowadzać ludzi do sakramentów pokuty i eucharystii" - powiedział metropolita warszawski w stołecznej archikatedrze, zwracając się do dziewięciu nowych księży. Kard. Kazimierz Nycz zaznaczył, że w sprawowaniu tych sakramentów nikt ich nie zastąpi

Kard. Nycz podkreślił, że to właśnie jest “cała duszpasterska sztuka”, wobec której staną nowi prezbiterzy. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ich formacji duchowej i intelektualnej na etapie seminaryjnym. Słowa wdzięczności skierował też do rodziców i rodzin wyświęconych diakonów oraz proboszczów ich parafii za to, że pomogli odkryć ich powołania.

Przed wręczeniem neoprezbiterom dekretów kierujących ich do pierwszych parafii, w których będą posługiwać przez cztery lata, hierarcha zaznaczył, że będzie to bardzo ważny okres w ich życiu. – Tu się w jakiś sposób kształtuje wasze kapłaństwo – w teorii połączonej z praktyką – powiedział kard. Nycz. Życzył neoprezbiterom, żeby ten czas przeżyli z pokorą, gorliwością i zapałem.

Spośród dziewięciu diakonów, którzy przyjęli w sobotę święcenia prezbiteratu, siedmiu przygotowywało się do kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a dwóch w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie. Najstarszy z nich ma 37 lat, a najmłodszy – 25.

Święcenia prezbiteratu przyjęli diakoni z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego: Mateusz Baran, Łukasz Bladosz, Patryk Dąchór, Tomasz Jakubowski, Paweł Klefas, Maciej Koźba, Wojciech Szmidt oraz oraz diakoni z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”: Jarosław Patelka i Michał Siatka.

W ciągu ponad 300. lat istnienia Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne dało Kościołowi w Polsce 6. błogosławionych. Są to męczennicy okresu II wojny światowej: ks. Michał Oziębłowski, ks. Michał Woźniak, ks. Edward Detkens, ks. Zygmunt Sajna, ks. Roman Archutowski – rektor okresu wojny; wszyscy beatyfikowani w 1999 r. przez św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski o oraz ks. Jerzy Popiełuszko. Obowiązki rektora pełni teraz ks. dr Wojciech Bartkowicz.

Natomiast Archidiecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater” należy do seminariów diecezjalnych, misyjnych i międzynarodowych. Prezbiterzy, którzy je kończą, są przypisani do konkretnej diecezji i pracują w niej jak pozostali prezbiterzy. Po kilku latach, jeśli miejscowy biskup wyrazi zgodę, wyruszają na misje. W seminariach Redemptoris Mater są formowani kandydaci z różnych krajów.

W warszawskim seminarium Redemptoris Mater swoją formację odbywa blisko czterdziestu kandydatów, większość z nich to Polacy. Są też seminarzyści z Hiszpanii, Kazachstanu, Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Włoch.

Rektorem warszawskiego seminarium “Redemptoris Mater” jest ks. Alojzy Oberstar, rodem ze Słowenii.

Źródło: ekai