Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców o lekcji religii w szkole

2024-02-21 20:06
Lekcja
Autor: Shutterstock Minister sportu Kamil Bortniczuk zapowiedział rewolucyjne zmiany w szkołach od 1 września 2022 roku

Nauczanie religii w szkole stanowi istotne wsparcie w procesie formowania sumień i umysłów dzieci i młodzieży, a co za tym idzie, kształtowania oblicza ziemi w duchu prawdy, sprawiedliwości, wolności i pokoju – czytamy w stanowisku Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. To kolejny głos w obronie lekcji religii w szkole.

KSW w Polsce wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezprecedensowych przypadków podejmowania przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań niezgodnych z aktualnymi przepisami prawa.

- Szkolne lekcje religii regulowane są przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, Konkordat, ustawę o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Konferencją Episkopatu Polski. Zatem koncepcja lekcji religii wyraża współdziałanie społeczności kościelnej i świeckiej. Jest to obowiązek w tym momencie państwa do zagwarantowania wychowania religijnego, czyli nie ma powodu, by obowiązki wychowawcze na zlecenie rodziców związane z nauczaniem religii nie były respektowane - mówi wiceprezes Zarządu Głównego KSW w Polsce i prezes tarnowskiego oddziału KSW Magdalena Urbańska.

Równocześnie KSW apeluje do osób i instytucji odpowiedzialnych za kształt nauki religii w szkole o wdrożenie niezbędnych reform i korekt procesu edukacyjnego, uwzględniającego wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

- Ważne jest ciągłe kształcenie się nauczycieli. Chodzi o to, by przygotowanie do zawodu nauczyciela, tak jak każdego przedmiotu, było przygotowaniem na współczesne czasy, żeby osoby, które uczą przedmiotu były osobami, które naprawdę potrafią uczyć i jednocześnie także wychowywać, bo to jest bardzo ważna sprawa – dodaje Urbańska.

Źródło: ekai