Kazachstan: pierwszy dzień Kongresu Przywódców Religii w udziałem papieża

2022-09-14 20:03
Papież Franciszek
Autor: Santiago Mejía LC/cathopic.com

Z udziałem papieża Franciszka, w Pałacu Pokoju i Pojednania w stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtanie rozpoczął się dziś pierwszy dzień obrad VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych.

Spotkanie rozpoczęła chwila modlitwy w milczeniu. Witając przybyłych gości, prezydent Kazachstanu, Kasym-Żomart Tokajew podkreślił, że jego ojczyzna jest miejscem goszczącym wiele różnych religii. Przypomniał, że nie wszyscy ich wyznawcy przybyli do Kazachstanu dobrowolnie, tak jak na przykład Polacy zesłani przez reżim stalinowski. Przedstawił także sytuację na świecie naznaczoną skutkami pandemii COVID-19 i narastaniem napięcia oraz wysiłki podejmowane przez jego kraj na arenie międzynarodowej. Postulował budowanie braterstwa między ludźmi i efektywne budowanie pokoju, w którym znaczącą rolę powinny odgrywać religie.

Z kolei papież przypomniał, że wszyscy ludzie są dziećmi tego samego Boga, pielgrzymującymi do tego samego Nieba. Zaznaczył, że sens życia nie może sprowadzać się do naszych korzyści osobistych, ale jest wpisany w charakteryzujące nas braterstwo. Nawiązując do dziejów Kazachstanu wyraził życzenie, aby ten kraj otworzył nowy Jedwabny Szlak, „skoncentrowany nie na wartości handlu, ale na relacjach międzyludzkich: na szacunku, na szczerości dialogu, na niezastąpionej wartości każdej osoby, na współpracy; na braterskiej drodze, aby wspólnie podążać ku pokojowi.

Wskazał, że religie nie są problemami, ale są częścią rozwiązania zmierzającego ku bardziej harmonijnemu współistnieniu. „Dlatego potrzebujemy religii, aby odpowiedzieć na pragnienie pokoju w świecie i na pragnienie nieskończoności, znajdujące się w sercu każdego człowieka” – stwierdził Ojciec Święty. Podkreślił, że wolność religijna jest niezbędnym warunkiem prawdziwie ludzkiego i integralnego rozwoju. Franciszek potępił odwoływanie się do przemocy celem narzucenia wiary i zaznaczył, że wolność religijna nie ogranicza się jedynie do swobody kultu, lecz obejmuje także dawanie publicznego świadectwa o swoich przekonaniach. Przestrzegł przed usuwaniem religii do sfery prywatnej. „Sprzyjanie sytuacjom, w których różnorodność religijna, etniczna i kulturowa współistnieje z szacunkiem jest najlepszym sposobem na uwydatnienie specyficznych cech każdej z nich, na zjednoczenie ludzi bez ich ujednolicania, na promowanie ich najwznioślejszych aspiracji bez tłumienia ich energii” – stwierdził papież.

Ojciec Święty przypomniał, że przeżywana na całym świecie pandemia uświadomiła nam potrzebę solidarności, a religie są powołane aby wspólna słabość, która ujawniła się w tym okresie, pobudziła ludzi. By nie postępowali tak jak dotychczas, ale z większą pokorą i dalekowzrocznością. Franciszek podkreślił wyzwanie, jakim dla ludzi wierzących jest budowanie pokoju. „Nigdy nie usprawiedliwiajmy przemocy. Nie pozwólmy, aby sacrum było instrumentalizowane przez to, co jest profanum. Niech sacrum nie będzie podpierana władzą i niech władza nie podpiera się sacrum!” – zaapelował papież. Wezwał też do inwestowania w edukację, a nie w zbrojenia.Papież wskazał na konieczność braterskiej akceptacji. „Odkryjmy na nowo sztukę gościnności, przyjmowania, współczucia”- zachęcił. Franciszek zwrócił też uwagę na konieczność współpracy w zakresie troski o środowisko naturalne człowieka, aby troszczyć się o życie we wszystkich jego formach.

Głos zabrał też wielki imam Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, potem przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych, metropolita wołokołamski Antoni, który odczytał przesłanie patriarchy Cyryla. Przemawiał przedstawiciel judaizmu. Natomiast sekretarz generalny ONZ Sekretarz Generalny Antonio Gutteres pozdrowił zgromadzonych za pośrednictwem przesłania wideo.

Źródło:ekai