Komisja Wychowania Katolickiego KEP o rozpoczynającym się roku szkolnym

2022-08-23 14:46
Komisja Wychowania Katolickiego
Autor: BP KEP

Chcemy tworzyć wspólnotę, być razem, uczyć się i pracować nad sobą, każdy według swej roli i powołania. Chcemy razem podejmować wyzwania, które przynosi nowy rok szkolny i katechetyczny – czytamy w Słowie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023, podpisanym przez jej przewodniczącego bp. Wojciecha Osiala.

„W duchu wiary w Kościół Chrystusowy bądźmy otwarci na wszystkich, których spotkamy na naszej drodze życia. Nieśmy ofiarnie pomoc dla naszych braci i sióstr z Ukrainy” – pisze bp Osial. „W naszych szkołach i rodzinach okazaliśmy im w ostatnim czasie tak wiele serca i gościnności. Dziękując za to dobro, twórzmy nieustanie wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego” – czytamy.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP zwraca się w Słowie do uczniów, aby czas nauki służył im pogłębianiu osobistej relacji z Chrystusem obecnym w Kościele. „Otoczcie troską szczególnie tych, którzy przeżywają różnorodne problemy osobiste. Pandemia spowodowała, że wielu młodych ludzi zaczęło cierpieć i odczuwać różne lęki. Starajmy się ich zauważyć, okazując im bliskość i wsparcie” – czytamy.

Bp Osial dziękuje również nauczycielom religii i katechetom, których posługa „pomaga młodym odkrywać piękno Kościoła Chrystusowego”. „Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu nie zabraknie osób chętnych do nauczania religii. Odrzućmy lęki spowodowane myśleniem, że lekcja religii jest przedmiotem trudnym lub niepewnym co do swej przyszłości. Postrzegajmy lekcję religii jako pracę piękną, pewną i potrzebną” – czytamy w Słowie.

Źródło: BP KEP