Komunikat Episkopatu po obradach o bieżących sprawach Kościoła w Polsce

2024-05-02 23:19
Biskupi
Autor: BP KEP

O aktualnym stanie przygotowań do wdrożenia standardów ochrony małoletnich przed przemocą w placówkach kościelnych w związku z tzw. ustawą Kamilka, lekcjach religii w szkołach, ochronie życia ludzkiego rozmawiano podczas spotkania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

Jak czytamy w komunikacie KEP jednym z tematów obrad były zagadnienia związane z zasadami prowadzenia lekcji religii w szkołach publicznych. Biskupi wyrazili zaniepokojenie wprowadzanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w ich organizacji. Zaapelowali również,  by wszelkich zmian w tym zakresie dokonywać na drodze dialogu, w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi i zgodnie z obowiązującym prawem. Wyrazili też nadzieję, że rozmowy przedstawicieli Kościołów z Ministerstwem Edukacji Narodowej przyniosą dobre rozwiązania.

Rada Stała oceniła też aktualny stan przygotowań do wdrożenia standardów ochrony małoletnich przed przemocą we wszystkich placówkach i działaniach prowadzonych przez Kościół, w których przebywają dzieci i młodzież. Jak podkreślili biskupi, do stosowania standardów ochrony w swoich placówkach, w tym także w parafiach, Kościół przygotowywał się od ponad 10 lat kształcąc potrzebną do tego kadrę. Zapowiedzieli również szereg szkoleń dla osób odpowiedzialnych za te kwestie w prowadzonych przez Kościół żłobkach,  przedszkolach , szkołach, bursach, internatach czy domach rekolekcyjnych.

Po raz kolejny w związku z  narastającą w przestrzeni publicznej presją dotyczącą zmian w prawie aborcyjnym biskupi przypomnieli jednoznaczne stanowisko Kościoła w tej kwestii. Jak dodali, będzie ono przedstawione w odrębnym komunikacie odczytanym we wszystkich kościołach 12 maja.

Rada Stała KEP z wielkim niepokojem obserwuje również eskalację działań wojennych za naszą wschodnią granicą, a także w Ziemi Świętej i innych częściach świata. Stąd apel o wytrwałą modlitwę o pokój i dalszą pomoc dla ofiar działań zbrojnych, zwłaszcza w Ukrainie, przez wsparcie kościelnych organizacji pomocowych.

3 maja biskupi wezmą udział w uroczystościach NMP Królowej Polski na szczycie jasnogórskim. Będzie im przewodniczył przewodniczący Episkopatu, abp Tadeusz Wojda.

Źródło: BP KEP