Kościół pomaga w Ukrainie. Ile pieniędzy zebrano? Ilu osobom udało się pomóc?

2022-04-13 16:06
Kościół pomaga w Ukrainie. Ile pieniędzy zebrano? Ilu osobom udało się pomóc?
Autor: episkopat.pl Kościół pomaga w Ukrainie. Ile pieniędzy zebrano? Ilu osobom udało się pomóc?

To już 49. dzień wojny w Ukrainie. Od początku wybuchu konfliktu Polska pomaga uchodźcom, którzy uciekli do naszego kraju. W pomoc włączył się także Kościół. Ile pieniędzy zebrano? Ilu osobom udało się pomóc? Dowiesz się z dalszej części artykułu.

- Kryzys, który się wytworzył w związku z wojną za naszą wschodnią granicą, sprawił, że konieczne jest niesienie pomocy naszym siostrom i braciom zarówno tam jak i milionom uchodźców, którzy pozostawili wszystko co mieli i musieli udać się na tułaczkę – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej prezentującej opracowanie ISKK dotyczące pomocy Kościoła katolickiego w Polsce dla Ukrainy.

Czytaj także: Triduum Paschalne 2022: Wskazania Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Bp Miziński podkreślił, że Kościół prowadzi pomoc uchodźcom z Ukrainy we współpracy z władzami samorządowymi. „Są realizowane transporty pomocy na Ukrainę, pomoc świadczona jest w m.in. parafiach, klasztorach, domach rekolekcyjnych, domach prywatnych” – zaznaczył.

Sekretarz generalny KEP podziękował wszystkim, którzy się w tę pomoc angażują: wiernym świeckim, którzy otworzyli swoje serca i domy, a także zakonom, osobom duchownym, samorządom i wszystkim ludziom dobrej woli w Polsce i za granicą. „Sprawdzianem miłości Boga jest miłość braterska” – dodał.

Sedno Sprawy - Michał Woś

Skala pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terytorium Polski (nie badano wsparcia kierowanego na teren Ukrainy), w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 roku wynosiła:

Skala pomocy udzielonej przez parafie:

 • Udzielono pomocy finansowej o wartości 103 miliony złotych
 • Przekazano dary rzeczowe o wartości 106 milionów złotych
 • Zapewniono 282 tys. miejsc noclegowych
 • Wydano 11 milionów posiłków
 • 125 tys. dzieci udzielono opieki
 • Zaopiekowano się 94 tys. osób starszych lub niepełnosprawnych
 • 125 tys. osób udzielono pomocy psychologicznej lub terapeutycznej
 • 52 tys. osobom udzielono pomocy związanej z poszukiwaniem pracy
 • 752 tys. osób udzielono pomocy prawnej
 • 543 tys. osób udzielono transportu

Czytaj także: Ukraina: ucierpiało co najmniej 60 budynków sakralnych i religijnych

Skala pomocy udzielonej przez zakony żeńskie:

 • Udzielono pomocy finansowej o wartości 1,8 miliona złotych
 • Przekazano dary rzeczowe o wartości 2,5 milionów złotych
 • Zapewniono 10 tys. miejsc noclegowych
 • Wydano niemal 380 tys. posiłków
 • 2,4 tys. dzieci udzielono opieki
 • Zaopiekowano się 473 osobami starszymi lub niepełnosprawnymi
 • Niemal 300 osobom udzielono pomocy psychologicznej lub terapeutycznej
 • Prawie 500 osobom udzielono pomocy prawnej
 • 4 tys. osób udzielono transportu

Skala pomocy udzielonej przez męskie domy zakonne:

 • Udzielono pomocy finansowej o wartości 16 miliony złotych
 • Przekazano dary rzeczowe o wartości 13 milionów złotych
 • Zapewniono 27 tys. miejsc noclegowych
 • Wydano 1,8 milionów posiłków
 • 18 tys. dzieci udzielono opieki
 • Zaopiekowano się 7 tys. osób starszych lub niepełnosprawnych
 • 13 tys. osób udzielono pomocy psychologicznej lub terapeutycznej
 • 4,5 tys. osobom udzielono pomocy związanej z pracą zawodową
 • 25 tys. osób udzielono pomocy prawnej
 • 23 tys. osób udzielono transportu

ISKK / BP KEP