Kraków: Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów otwarte

2022-11-25 14:50
Witraże- Muzeum Dominikanów
Autor: krakow.dominikanie.pl/ fot. Tomasz Bańbór

Prowincjał Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce o. Łukasz Wiśniewski otworzył Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów. - Chcemy pokazać nasz charyzmat, dany przez Boga najpierw św. Dominikowi, a następnie przekazywany kolejnym pokoleniom braci i tutaj, w tym klasztorze realizowany – mówił.

Muzeum zaaranżowano w krakowskim klasztorze braci kaznodziejów. Wstęgę na otwarcie symbolicznie przeciął prowincjał Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce o. Łukasz Wiśniewski OP. - Nareszcie! - podsumował długie lata przygotowań. Zapraszając do muzeum, zapraszamy do naszego domu, bo ten klasztor od ośmiu wieków jest domem braci kaznodziejów. Chcemy pokazać to, co w nim najcenniejsze. Historycy sztuki będą podziwiać walory artystyczne i historyczne tej wystawy. My, dominikanie, chcemy pokazać, kim jesteśmy- nasz charyzmat, dany przez Boga najpierw św. Dominikowi, a następnie przekazywany kolejnym pokoleniom braci i tutaj, w tym klasztorze realizowany – mówił przełożony polskich dominikanów.

Kuratorem ekspozycji jest prof. Marek Walczak, który podczas wernisażu prezentował najcenniejsze zabytki zgromadzone na dwóch poziomach muzeum. Do nich zaliczył figurki z alabastru, przedstawiające Chrystusa i pięciu apostołów, powstałe w południowych Niderlandach albo północnej Francji na przełomie 2 i 3 ćw. XV w. Znaleziono je w kościele św. Idziego, którym opiekują się dominikanie. Mają warsztatowe odpowiedniki w dziesięciu alabastrowych posążkach Chrystusa i apostołów w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Cennym eksponatem jest Matka Boska Jackowa, posążek z alabastru związany przez tradycję dominikańską ze św. Jackiem i odnotowany w dominikańskim klasztorze we Lwowie w 1401 roku. Najcenniejszym obiektem w zbiorach muzeum jest jednak zespół najstarszych w Polsce kwater witrażowych z przełomu XIII i XIV w., które dotąd przechowywane były jako depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dominikańskie muzeum powstało w ramach obchodów 800-lecia obecności braci kaznodziejów w Polsce. Tym samym spełniło się marzenie o. Adama Studzińskiego, który przez 40 lat gromadził zabytki i dbał o najcenniejsze obiekty w klasztorze – opowiada o. Paweł Klimczak, przeor wspólnoty. Obecna ekspozycja mieści się w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się pracownia konserwatorska o. Adama i kilka gablot jako namiastka muzeum.

Klasztor w Krakowie jest jednym z trzech na świecie, w których życie dominikańskie trwa nieprzerwanie od pierwszych lat istnienia zakonu. Został założony w 1222 roku przez św. Jacka Odrowąża, dając jednocześnie początek Polskiej Prowincji Dominikanów.

Dla człowieka wierzącego to muzeum będzie miejscem doświadczenia duchowego. Nie jest kaplicą, ale mamy nadzieję, że będzie inspirowało do modlitwy. To, co piękne, historyczne, łączy się i prowadzi do tego, co duchowe – do Tego, który jest Źródłem piękna, dobra i prawdy – przekonuje o. Klimczak. 

Źródło:ekai