Król Jordanii z wizytą u papieża

2022-11-10 18:54
Król Jordanii
Autor: Parlament Europejski

O dostępie do miejsc świętych rozmawiali w Watykanie papież Franciszek i król Jordanii Abdullah II. Monarcha spotkał się też z kardynałem Sekretarzem Stanu, Pietro Parolinem, któremu towarzyszył arcybiskup Paul Richard Gallagher, Sekretarz ds. Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.

Podczas serdecznych rozmów w Sekretariacie Stanu, wyrażając uznanie dla dobrych wzajemnych relacji, obie strony podkreśliły konieczność dalszego rozwijania dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego. Także nieustanną dbałość o to, aby Kościół katolicki w Jordanii mógł swobodnie pełnić swoją misję.

Wreszcie, podkreślając znaczenie krzewienia stabilności i pokoju na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii palestyńskiej i problemu uchodźców, przypomniano o konieczności zachowania i wspierania obecności chrześcijańskiej w tym regionie.

W związku z tym, podkreślono konieczność dalszego zachowania status quo w Miejscach Świętych w Jerozolimie, miejscu spotkań i symbolu pokojowego współistnienia, gdzie kultywuje się wzajemny szacunek i dialog – stwierdza watykański komunikat.

Źródło:ekai