Ks. Adrian Put- biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

2022-06-28 14:27
Ks. Put
Autor: Diecezja Zielonogórsko- Gorzowska

Ks. Adrian Put, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze został biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Decyzję papieża Franciszka ogłosiła 28 czerwca Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Ks. Adrian PUT urodził się 4 listopada 1978 roku w Szczecinie. Po ukończeniu szkoły średniej, w latach 1998-2004 uczył się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 roku w katedrze w Gorzowie.

W latach 2004-2007 był wikariuszem w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku, a w latach 2009-2011 w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim. W roku akademickim 2007/2008 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł doktora nauk teologicznych w specjalności: historia Kościoła zdobył w 2015 r.

1 września 2011 r. został mianowany redaktorem odpowiedzialnym Aspektów – zielonogórsko-gorzowskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela oraz pomocniczym duszpasterzem młodzieży ds. Ruchu Światło-Życie.

W latach 2015-2021 był proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Od 2015 roku pełni funkcję moderatora diecezjalnego Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, od 2017 roku należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, a od 2019 odpowiada za Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny.W 2021 roku otrzymał tytuł honorowego kanonika zielonogórskiej kapituły kolegiackiej pw. św. Jadwigi. Od 2 sierpnia 2021 roku jest proboszczem parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

Źródło: BP KEP