Ks. Aleksander Woźny: Papież podpisał dekret o heroiczności cnót

2022-12-19 9:24
Ks. Aleksander Woźny: Papież podpisał dekret o heroiczności cnót
Autor: episkopat.pl Ks. Aleksander Woźny: Papież podpisał dekret o heroiczności cnót

Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót ks. Aleksandra Woźnego. Archidiecezja poznańska i cały Kościół w Polsce składają podziękowania. Przekazał je abp Stanisław Gądecki.

17 grudnia papież podpisał dekret o heroiczności cnót ks. Aleksandra Woźnego, wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 25 stycznia 2014 r.

Podczas audiencji udzielonej kard. Marcello Semeraro, prefektowi Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, Ojciec Święty upoważnił go do promulgowania dekretu o heroiczności cnót ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983). Dekret jest oficjalnym orzeczeniem Kościoła, że Czcigodny Sługa Boży cieszy się sławą świętości i heroiczności cnót i może zostać beatyfikowany. Do ukończenia procesu potrzebny jest jeszcze cud za jego wstawiennictwem.

„Zachęcamy do ufnej modlitwy w tej intencji” – mówi metropolita poznański.

Czytaj także: Jest papieska decyzja w sprawie rodziny Ulmów oraz uznaniu heroiczności cnót ks. Posadzego i ks. Woźnego

Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski duchowość ks. Woźnego cechowała pokora, troska o zbawienie dusz i duszpasterska dbałość o parafian, szczególnie o małżeństwa i o kobiety, których był krajowym duszpasterzem.

„Od lat kleryckich z całą determinacją dążył do pokory jako cnoty i modlił się o nią jak o łaskę. W swoim pamiętniku kleryckim, rok przed przyjęciem święceń, napisał: «Jezu! Ty jesteś pokorny – a ja nie chcę być pierwszy. Do dna nie chcę. Tylko dlatego, że Ty tak chciałeś – Ty chciałeś być ostatni – a ja chcę być jeszcze więcej za Tobą»” – podkreśla abp Gądecki.

Metropolita poznański przypomina, że ks. Woźny pozostawił po sobie wiele nauk na temat pokory, tchnących autentyzmem i świadectwem osobistej praktyki tej cnoty. „On wszystkich ludzi, których spotykał, traktował jako dar Boży, otaczał ich miłością. Był zawsze otwarty na nowe formy duszpasterskie. Z entuzjazmem przyjmował wskazania posoborowej odnowy. Jednak najbardziej zasłynął jako heroiczny i charyzmatyczny spowiednik. Wiele godzin każdego dnia spędzał w konfesjonale” – zauważa przewodniczący Episkopatu.

Parafianie podjęli starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Woźnego już w 1993 r. Na poziomie diecezjalnym proces rozpoczął się 5 stycznia 2014 r. – abp Stanisław Gądecki dokonał wówczas zaprzysiężenia Trybunału, a postulatorem procesu był ks. Wojciech Mueller. W 2015 r. akta procesu beatyfikacyjnego zostały urzędowo złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W grudniu 2016 r. dokonano ekshumacji doczesnych szczątków Sługi Bożego, spoczywających na cmentarzu górczyńskim, i złożono je w sarkofagu w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.

Miejsce pochówku ks. prałata Aleksandra Woźnego i sarkofag Sługi Bożego nieprzerwanie od śmierci w 1983 r. otaczane są czcią wiernych i kultem osoby, która przez wielu uważana jest za świętego orędownika przed Bogiem.

Aleksander Woźny urodził się 25 czerwca 1910 r. w Uzarzewie k. Poznania, jego ojciec był nauczycielem w miejscowej szkole. W 1928 r., po ukończeniu poznańskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny, rozpoczął formację w Seminarium Duchownym w Gnieźnie i w Poznaniu, gdzie przygotowywał się do kapłaństwa pod kierunkiem wybitnych wychowawców – bł. Michała Kozala, kandydatów na ołtarze ks. Aleksandra Żychlińskiego i ks. Kazimierza Rolewskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kard. Augusta Hlonda 10 czerwca 1933 r.

Czytaj także: Watykan: kilka lat temu papież podpisał swoją rezygnację

Jako wikariusz pracował w poznańskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki oraz w parafii katedralnej, a od 1938 r. w Borku Wlkp. Tam w 1940 r. został aresztowany przez niemiecką żandarmerię. Przez pięć lat był więziony w obozach koncentracyjnych, najpierw w Buchenwaldzie, a następnie w Dachau.

Po powrocie do kraju 20 sierpnia 1945 r. został administratorem parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Nie ominęły go prześladowania okresu stalinowskiego. W 1950 r. po streszczeniu z ambony listu pasterskiego polskiego episkopatu, na którego odczytanie nie zgodziły się ówczesne władze, został aresztowany i uwięziony na dziesięć miesięcy.

Ksiądz Aleksander Woźny był niezwykłym duszpasterzem, szczerze oddanym parafianom. Był gorliwym spowiednikiem, czekał na penitentów, także poza wyznaczonymi godzinami, posługę w konfesjonale postrzegał jako jeden z najważniejszych darów zadanych mu przez Boga. W jego pracy duszpasterskiej znaczące miejsce zajmowało przepowiadanie słowa Bożego. Oprócz homilii były to m.in. comiesięczne nauki o życiu wewnętrznym i coroczne rekolekcje wielkopostne, konferencje dla kobiet, dla ludzi młodych, dla rodziców. Wierni często nagrywali jego nauki i przepisywali je w wielu kopiach na użytek innych. Ksiądz Woźny głoszone słowo Boże odnosił jednak przede wszystkim do siebie, żył Ewangelią i do tego zachęcał swoich słuchaczy.

Duszpasterska działalność ks. Woźnego nie ograniczała się tylko do parafii. Znaczącą rolę odegrał jako krajowy duszpasterz kobiet. W ramach posługi duszpasterskiej poza parafią prowadził rekolekcje zamknięte dla kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych. W latach siedemdziesiątych rozpoczął też budowę nowego kościoła parafialnego.

W 1983 r. ks. Aleksander Woźny obchodził złoty jubileusz kapłaństwa – jako przedstawiciel jubilatów koncelebrował 20 czerwca w Poznaniu Mszę św. z papieżem Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymki do Polski. Zmarł w Poznaniu 21 sierpnia 1983 r.

msz/ KAI