Ks. Dariusz Zalewski mianowany przez papieża biskupem pomocniczym diecezji ełckiej

2022-09-24 15:25
Ks. Zalewski
Autor: BP KEP

Informację przekazała Konferencja Episkopatu Polski, za Stolicą Apostolską, która w południe ogłosiła decyzję papieża Franciszka.

Ks. Dariusz Zalewski urodził się 29 stycznia 1974 roku w Augustowie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Białobrzegach (1981-1987) i Augustowie (1987-1989). W 1989 roku rozpoczął edukację w Technikum Budowlano-Elektrycznym w Augustowie, którą ukończył świadectwem dojrzałości w 1994 roku.

W latach 1994-2000 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2000 roku w katedrze ełckiej św. Wojciecha, biskupa i męczennika. W latach 2000-2001 był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Mikołajkach.

W latach 2001-2008 odbywał studia specjalistyczne w dziedzinie patrystyki w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie. Dwa lata później uzyskał stopień doktora w zakresie patrystyki. W czasie pobytu w Rzymie pomagał duszpastersko w parafii św. Agnieszki w Modenie i pracował w duszpasterstwie chorych jako kapelan w poliklinice „Umberto I”.

W latach 2008-2010 był notariuszem ełckiej kurii diecezjalnej oraz rzecznikiem diecezji. Prowadził też wykłady z patrystyki i zajęcia z łaciny w tamtejszym seminarium duchownym. Potem sprawował funkcję  wicekanclerza kurii diecezjalnej, pracował w duszpasterstwie akademickim i był prefektem roku propedeutycznego seminarium diecezji ełckiej. W latach 2014-2019- ojciec duchowny tamtejszego wyższego seminarium duchownego, proboszcz parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku i dyrektor wydziału życia konsekrowanego kurii diecezjalnej w Ełku.

Życzenia z okazji nominacji, złożył ks. Zalewskiemu, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Życzył nowemu biskupowi głębokiego doświadczenia działania Ducha Świętego w swoim życiu i w pełnionej posłudze pasterskiej w diecezji ełckiej

Źródło: BP KEP