Ks. prał. Jarosław Mrówczyński ponownie zastępcą Sekretarza Generalnego KEP

2024-06-10 20:58
Ks. Jarosław Mrówczyński
Autor: BP KEP

Ks. prał. Jarosław Mrówczyński został po raz kolejny zastępcą Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi obradujący na 398. Zebraniu Plenarnym w Warszawie zatwierdzili go na tym urzędzie na wniosek wybranego dziś nowego Sekretarza Generalnego KEP bp Marka Marczaka.

Zgodnie ze Statutem KEP z 2009 roku, Zastępca Sekretarza Generalnego KEP, który wspomaga Sekretarza Generalnego KEP, jest „zatwierdzany i odwoływany przez Zebranie plenarne na wniosek Sekretarza Generalnego. Funkcja Zastępcy wygasa w momencie zakończenia pełnienia urzędu Sekretarza Generalnego” (Art. 36).

Ks. Jarosław Mrówczyński jest doktorem teologii i magistrem ekonomii. Od 2005 r. pełni funkcję dyrektora Biura ds. Unii Europejskiej przy KEP. W 1996 roku rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski. Pełnił tę funkcję do marca 2007 r., kiedy został rzecznikiem prasowym metropolity warszawskiego abp Kazimierza Nycza. W czerwcu ub. r. został proboszczem parafii MB Królowej Pokoju w Warszawie – Młocinach. Następnie pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Episkopatu bp Stanisława Budzika. W 2014 roku został również zastępcą nowego sekretarza generalnego- bp Artura Mizińskiego. W 2019 roku, po wyborze bp Mizińskiego na drugą kadencję, ks. Mrówczyński też został na kolejną. 

Ks. Jarosław Mrówczyński urodził się w 1962 roku w Łodzi. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując w 1986 roku tytuł magistra ekonomii. Pracował w Centrali Handlu Zagranicznego oraz w firmie handlowej w Stanach Zjednoczonych. W USA brał udział w weekendach dla kandydatów do seminarium duchownego w tamtejszej diecezji, a po powrocie do Polski wstąpił do Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Został wikariuszem w parafii archikatedralnej św. Jana na Starym Mieście w Warszawie. W 1997 r. obronił doktorat z nauk teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Od 1998 r. pełnił funkcję rektora „Res Sacra Miser”, ośrodka charytatywnego i kaplicy półpublicznej przy Trakcie Królewskim w Warszawie. W roku 2000 na własną prośbę wrócił do pracy katechetycznej. W szkole baletowej przy ul. Moliera uczył do 2006 r.

Zastępca jest zatwierdzany na wniosek sekretarza generalnego przez zebranie plenarne. Wspomaga on sekretarza w jego zadaniach, czyli w kontaktach z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem (z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej i w łączności z przewodniczącym Konferencji) oraz prowadzeniu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Źródło: BP KEP