Łódź: Arena Młodych 2024 już w najbliższy piątek!

2024-02-13 12:10
Arena Młodych Łódź
Autor: arenamlodych.pl Arena Młodych Łódź

16 lutego br. w łódzkiej Atlas Arenie - odbędzie się kolejne spotkanie ewangelizacyjne „Arena Młodych”, na które zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna Arena Młodych to czas trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, które odbywać się będą: w szkołach - 14 lutego br. w środę popielcową, w regionach – 15 lutego w czwartek po Popielcu oraz w łódzkiej Atlas Arenie.

Tematem przewodnim tegorocznej Areny Młodych jest nadzieja. Temat nadziei został zaczerpnięty z haseł na Światowe Dni Młodzieży obchodzone w wymiarze diecezjalnym w 2023 oraz 2024 roku, które brzmiały odpowiednio "Radując się w nadziei" (por. Rz 12, 12) oraz "Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, pobiegną i nie będą zmęczeni" (por. Iz 40, 31), a także z hasła Roku Jubileuszowego 2025 „Pielgrzymi nadziei”. 14 lutego - w środę popielcową spotkania w ramach Areny Młodych odbędą się w szkołach. Do ich przeprowadzenia zostali zaproszeni katecheci.

Pierwszego dnia młodzi będą zaproszeni do zobaczenia siebie jako człowieka sparaliżowanego – ze słabościami, ale kochanego przez Jezusa niezależnie od wszystkiego 15 lutego – w czwartek po Popielcu, spotkania odbędą się w regionach. Drugiego dnia uczestnicy zaproszeni będą do odnalezienia siebie w roli jednego z czwórki ludzi, którzy dzięki swojej determinacji umożliwili spotkanie paralityka z Jezusem. Młodzi zaproszeni będą do podjęcia refleksji nad swoją relacją wobec bliźniego. Czwartek będzie dniem spowiedzi, a także w czasie trwania spotkań będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej. Zwieńczeniem tegorocznej Areny Młodych będzie wspólny czas 16 lutego br.

W piątek do Atlas Areny zjedzie się młodzież z całej Archidiecezji, by wspólnie w ramach swoich rekolekcji spotkać się na modlitwie, refleksji biblijnej i wysłuchać konferencji. Każdy kto chciałby jeszcze uczestniczyć w tegorocznej Arenie Młodych może to uczynić, zgłaszając chęć udziału u swojego nauczyciela lub katechety, którzy przesyłają do organizatorów zgłoszenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej Areny Młodych. Młodzież nie ponosi żadnych kosztów związanych z wejściem na „Arenę Młodych”. Całą organizacją dotyczącą przyjmowania i zapisów zajmuje się Wydział Katechetyczny: www.katecheza.lodz.pl.

Młodzież zapraszamy także do współtworzenia Areny Młodych! Szczegóły dot. możliwości zaangażowania się (np. wolontariat, taniec czy śpiew) znaleźć można na stronie internetowej wydarzenia: www.arenamlodych.pl.

rena Młodych, której pomysłodawcą jest kard. Ryś to coroczne - największe - spotkanie ewangelizacyjne dla młodych organizowane od 2018 roku w Archidiecezji Łódzkiej.

Źródło:niedziela.pl