Łódź: styczniowa Ekumeniczna Szkoła Biblijna

2022-01-19 16:21
Biblia
Autor: Exe Lobaiza/cathopic.com

Pierwszy ze zjazdów łódzkiej Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w nowym roku odbył w sobotę 15 stycznia. Słuchacze szkoły uczestniczyli w dwóch wykładach przygotowanych przez prowadzących szkoły oraz odwiedzili świątynię starokatolicką znajdującą się na terenie Łodzi.

Pierwszy z wykładów wygłosił biblista z Kościoła ewangelicko–augsburskiego ks. Grzegorz Olek, który jest wykładowcą Pisma Świętego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zaprezentował on wykład zatytułowany „Jezus pielgrzym”.

Prelegent zwrócił uwagę na to, że zawsze czytając Ewangelię musimy sobie uświadamiać, że mamy do czynienia z Jezusem na wielu płaszczyznach. Widzimy wyraźnie Jezusa ciągle będącego w drodze – droga przemiany wewnętrznej w Ewangelii św. Mateusza, Jezusa jako nieuchwytnego w Ewangelii św. Marka. Dostrzegamy drogę jaką Jezus przemierza do Jerozolimy w Ewangelii św. Łukasza. Drugi wykład zaprezentował metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Po krótkiej przerwie uczestnicy ESB odwiedzili łódzką parafię Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Św. Franciszka z Asyżu. To jedyna czynna z trzech wybudowanych w Łodzi świątyń mariawickich, która pełni również funkcję kościoła biskupa mariawickiego – ks. bp Jaworskiego, który jest ordynariuszem diecezji śląsko–poznańskiej Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w RP. Słuchacze zapoznali się z historią łódzkich mariawitów, ich liturgią i zwyczajami oraz dziełami, jakie były i są dziś prowadzone przez łódzką wspólnotę mariawicką.

Kolejny zjazd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej odbędzie się 5 lutego. Słuchacze, którzy nie uczestniczyli w danym zjeździe mogą zapoznać się z wykładami zarejestrowanymi przez organizatorów Szkoły.

Źródło: KAI