Lublin: pierwsze w Polsce spotkanie Europejskiej Sieci Duszpasterzy Akademickich

2023-02-15 20:03
Europejska Sieć Duszpasterzy Akademickich
Autor: KUL

Zadaniem duszpasterstwa akademickiego jest nie tylko przekazywanie wiedzy młodym osobom, ale też wspieranie tych osób w dorastaniu do pełni człowieczeństwa, jaką jest świętość – podkreślił podczas spotkania z przedstawicielami Europejskiej Sieci Duszpasterzy Akademickich (ESDA) prorektor KUL do spraw misji, ks. prof. Mirosław Sitarz.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II gościł przedstawicieli ESDA prowadzonej przez jezuitów - JUPC (Jesuit University Pastoral Care). Oprócz reprezentantów z Polski, wzięło w nim udział dwudziestu przedstawicieli duszpasterstw z takich krajów jak: Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Wielka Brytania. Tematem przewodnim czterodniowego zjazdu było przekazanie informacji i wdrożenie metod związanych ze wspieraniem studentów w trudnych sytuacjach życiowych.  

Kapelani i pracownicy duszpasterstw akademickich powinni mieć w sobie wrażliwość na drugiego człowieka, powinni akceptować, a nie osądzać młodych ludzi. Każdy jest przecież bardzo mile widziany w duszpasterstwie – powiedziała uczestniczka ESDA, Martha Dimech, która jako osoba świecka pracuje w duszpasterstwie akademickim przy L-Università ta' Malta.

Ważną częścią programu na KUL była prezentacja dr Małgorzaty Łysiak z Katedry Psychologii Klinicznej KUL pt. „Najczęstsze problemy psychologiczne wśród studentów. Przegląd i rekomendacje dla duszpasterzy akademickich." Podczas wykładu przedstawiciele ESDA pracowali w grupach, prowadzili dyskusję oraz dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym. Z uczestnikami spotkał się również prorektor KUL do spraw misji, ks. prof. Mirosław Sitarz.- Cieszę się, że gościmy ludzi odpowiedzialnych za duszpasterstwo akademickie w całej Europie - jezuitów oraz osoby świeckie. Wspieranie młodych ludzi jest bardzo trudną i odpowiedzialną funkcją w Kościele – podkreślił ks. prof. Sitarz, który przez 4,5 roku był duszpasterzem akademickim w Warszawie.

W ramach zjazdu odbyła się międzynarodowa Msza św. w Kościele Akademickim KUL. Potem wykład interaktywny o NVC, czyli Porozumieniu bez Przemocy, pt. „Ty nigdy... Ja zawsze...", czyli jak poprawić naszą komunikację z bliskimi? Prelekcję wygłosili dr Beata Hołtyń psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Piotr Hołtyń, specjalista ze wspierania relacji oraz implementacji NVC w organizacjach.

Zjazdy JUPC, czyli Jesuit University Pastoral Care, odbywają się cyklicznie od kilkunastu lat, za każdym razem w innym kraju. W Polsce po raz pierwszy. Celem takich spotkań jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, dotyczących pracy w duszpasterstwie akademickim, a także współpraca międzynarodowa i doszkalanie się m.in. w dziedzinie psychologii i komunikacji.

Źródło:ekai