Metropolita łódzki i prezydent Łodzi odznaczeni Szablą Kilińskiego

2022-06-09 14:47
Szabla Kilińskiego abp Grzegorz Ryś
Autor: Archidiecezja Łódzka

W łódzkiej Izbie Rzemieślniczej zostały wręczone Szable Kilińskiego - najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze. W tym roku jednym z nagrodzonych został metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś.

W laudacji zaprezentowanej podczas wręczenia odznaczenia czytamy między innymi: „Arcybiskup Grzegorz Ryś od kilku lat wspiera działalność łódzkiego rzemiosła uświetniając swoją obecnością wszelkie uroczystości naszego środowiska. Swoją aktywnością stara się jednoczyć wszystkie łódzkie środowiska zawodowe. Arcybiskup jest szczególnie zaangażowany w działania na rzecz młodzieży. Swoim działaniem próbuje zjednać zwaśnione strony, tak by więcej je łączyło, niż dzieliło. W trudnym czasie pandemii koronawirusa okazał pomoc dla potrzebujących. W obliczu wojny na Ukrainie arcybiskup Grzegorz wspólnie z lokalnymi władzami podjął i nadal kontynuuje wielowymiarową współpracę na rzecz uchodźców. Uważamy, iż swoją wiedzą, zaangażowaniem oraz przychylnością dla drugiego człowieka, wciąż przysługuje się społeczeństwu na wielu płaszczyznach, nie tylko religijnych”.

Dziękując za wyróżnienie i odznaczenie metropolita łódzki powiedział: – Cieszę, się że pierwszym człowiekiem, który otrzymał tę szablę, był Jan Paweł II, bo wszystko, co rozumiem z ludzkiej pracy, to rozumiem z jego tekstów o pracy. Wiem, że temu Państwo służycie, wychowując przez pracę i do pracy. To jest miejsce spotkania zwłaszcza, gdy chodzi o młodych ludzi. Przez pracę człowiek staje się jeszcze bardziej człowiekiem, jak uczył św. Jan Paweł II. Ważniejsze jest to, kim się staje, od tego, co z jego rąk wychodzi. On wychodzi innym człowiekiem. Za taką „pracę nad pracą” ogromnie Państwu dziękuję. Powiem jeszcze, że dopóki będę mógł, będę zatrudniał was do różnych rzeczy – mówił abp Ryś.

Drugą osobą wyróżnioną i nagrodzoną Szablą Kilińskiego była prezydent Łodzi – pani Hanna Zdanowska.

Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku, Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze „Szablę Kilińskiego”. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1. Odznakę tę nadaje Kapituła za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego, propagowanie jego osiągnieć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

Źródło: Archidiecezja Łódzka