Metropolita Onufry wzywa Putina do zaprzestania wojny

2022-02-24 16:52
Metropolita Onufry
Autor: Sergento/WIkimedia Commons Metropolita kijowski i całej Ukrainy

O zaprzestanie „bratobójczej wojny” zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Onufry. Mówił, że wojna między narodami rosyjskim i ukraińskim jest "powtórzeniem grzechu Kaina".

- Niestety Rosja rozpoczęła operacje militarne przeciwko Ukrainie i w tym brzemiennym w skutki czasie apeluję, abyście nie panikowali, byli odważni i okazywali miłość ojczyźnie i sobie nawzajem. Wzywam przede wszystkim do wzmożenia modlitwy pokutnej za Ukrainę, za naszą armię i nasz lud. Proszę, abyście zapomnieli o wzajemnych kłótniach i nieporozumieniach i zjednoczyli się w miłości do Boga i do naszej Ojczyzny.

W tym tragicznym czasie wyrażamy naszą szczególną miłość i wsparcie naszym żołnierzom, którzy stoją na straży, chronią i bronią naszej ziemi i naszego ludu. Niech Bóg im błogosławi i strzeże!

Apelujemy także do Prezydenta Rosji o natychmiastowe zaprzestanie bratobójczej wojny. Z naddnieprzańskiej chrzcielnicy wyszły narody ukraiński i rosyjski, a wojna między tymi narodami jest powtórzeniem grzechu Kaina, który zazdrośnie zabił własnego brata. Taka wojna nie ma usprawiedliwienia ani przed Bogiem, ani też ludźmi.

Wzywam wszystkich do zdrowego rozsądku, który uczy nas rozwiązywać nasze ziemskie problemy we wzajemnym dialogu i wzajemnym zrozumieniu, i szczerze ufam, że Bóg przebaczy nam nasze grzechy i zapanuje Boży pokój na naszej ziemi i na całym świecie!” - zaapelował metropolita Onufry.

Portal RISU przypomina, że wcześniej zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego twierdził, że wojna między Rosją a Ukrainą jest tylko w telewizji.

Źródło: KAI