Mniszki w polskich klasztorach. Poznaj najnowsze dane

2022-01-25 14:56
Siostry Zakonne
Autor: Siostry Serca Maryi

W klasztorach kontemplacyjnych w Polsce żyje około 1250 mniszek, w tym 1198 w klasztorach należących do konferencji klauzurowej – tak wynika z nowych danych statystycznych. Opublikowała je Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych.

Konferencja zrzesza 83 przełożone klasztorów kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych. Są to: benedyktynki (9 domów), benedyktynki sakramentki (3), bernardynki (9), dominikanki (3), kamedułki (2), karmelitanki (28), klaryski kapucynki (6), klaryski (7), klaryski od Wieczystej Adoracji (8), norbertanki (2), redemptorystki (1), wizytki (4), anuncjatki (1).W 2021 r. w klasztorach należących do konferencji klauzurowej żyło 1198 mniszek. 1081 to profeski wieczyste, 59 – profeski czasowe, 31 – nowicjuszki, 27 – postulantki. Było również 19 aspirantek, chociaż siostry nie doliczają ich do ogólnej liczby mniszek. Dla porównania- w 2020 r. w klasztorach żyło razem 1208 mniszek, w tym 1105 profesek wieczystych, 55 profesek czasowych, 27 nowicjuszek i 21 postulantek. Było 48 aspirantek.

Jeśli chodzi o statystykę, najbardziej reprezentatywną wielkością jest liczba profesek wieczystych, bo nie ma już w niej chwiejności decyzji charakterystycznej dla formacji początkowych. W tym roku jest ich o 24 mniej. Na pewno znaczny wpływ na pomniejszenie tej liczby ma ilość zgonów, których w 2021 r. było aż 30. Na COVID-19 chorowało 536 sióstr, z czego 27 trafiło do szpitala, a 10 zmarło. Zgony covidowe stanowią jedną trzecią wszystkich.

Dane wskazują, że ogólna liczba sióstr pomału, ale systematycznie maleje. I chociaż liczba profesek czasowych, nowicjuszek i postulantek wyraźnie wzrasta, to jednak nie wystarczy, by całkowicie wyrównać zastępowalność pokoleń.Jest też kilka klasztorów, które formalnie nie należą do Konferencji – żyje w nich ok. 50 mniszek. Możemy więc powiedzieć, że ogółem, we wszystkich Klasztorach w Polsce żyje ok. 1250 mniszek, a do wstąpienia w ich szeregi przygotowuje się blisko 20 aspirantek. Statystyczna mniszka w Polsce w r. 2021 ma 57 lat.

Źródło:ekai