Na świecie jest 280 milionów migrantów

2021-10-15 10:35
migranci
Autor: Christian Bruna migranci

Raport dotyczący migrantów przedstawiła włoska Caritas i Fundacja Migrantes. Z dokumentu jasno wynika, że Europa jest najbardziej dotknięta tym problemem. Liczba osób, które przemieszczają się szukając lepszych warunków życia, zbliża się do 87 mln.

Dokument przedstawia sytuację migrantów w 2020 r. w skali całego świata, ale porusza też wiele innych kwestii związanych ze zjawiskiem migracji, np. we Włoszech. To m.in wpływ pandemii na warunki życia i pracy obcokrajowców.

Na całym świecie, liczba osób, które opuściły swój kraj to rekordowe 280 mln. W poszczególnych rejonach świata nie zmniejszyła się migracja przymusowa. Takich osób jest w Europie prawie 87 mln, w Ameryce Północnej 59 mln oraz blisko 50 mln w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. W ciągu ostatnich 20 lat wzrosła liczba migrantów w rejonach objętych kryzysami humanitarnymi, m.in. konfliktem syryjskim, który spowodował napływ 9 mln uchodźców i azylantów. W Europie całkowity wzrost wyniósł 30 mln, w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie- około 29 mln.

Jeśli chodzi o państwa z największą liczbą obcokrajowców- to Stany Zjednoczone cały czas są głównym celem międzynarodowych migrantów. W ubiegłym roku było ich w USA 51 mln. To 18 proc. ogółu na świecie. Kolejne miejsce zajmują Niemcy z około 16 milionami, Arabia Saudyjska z 13 milionami, Rosja z 12 milionami i Wielka Brytania z 9 milionami. Spośród 20 najpopularniejszych kierunków, 17 to kraje o wysokim, średnim lub wysokim dochodzie. Większość stanowią państwa europejskie.

Dane dotyczące największej liczby przymusowych migrantów wskazują na bardzo spolaryzowaną rzeczywistość w dwóch obszarach globu: na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej. Jedna piąta zarejestrowanych na świecie przesiedleńców pochodzi z Syrii, a jedna szósta z Palestyny , a ponad 4 mln z Wenezueli.

Źródło: ekai