Nagroda „Ślad” dla Moniki Białkowskiej

2022-10-06 13:59
Monika Białkowska
Autor: www.nagrodaslad.pl

Monika Białkowska, dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, autorka wideobloga „Reportaż z wycinków świata” – została laureatką Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp Jana Chrapka. Statuetkę przedstawiającą dwie stykające się dłonie autorstwa prof. Gustawa Zemły oraz czek na 10 tys. zł – wręczono w środę, 5 października, podczas uroczystej gali w domu Arcybiskupów Warszawskich.

Kapituła nagrodziła Białkowską „za doskonały warsztat dziennikarski, kulturę słowa, spontaniczność oraz głos rozsądku w debacie publicznej cechujący się troską o przyszłość Kościoła w Polsce i na świecie”. Doceniono także stworzony w czasie pandemii i prowadzony po dziś dzień przez laureatkę, program „Reportaż z wycinków świata”, dostępny w mediach społecznościowych i jej książkę reporterską pt. „Nawet jeśli umrę w drodze. Twarzą w twarz z uchodźcami”. Białkowska przedstawiła w niej poruszające historie uchodźców z różnych stron świata, spotkanych w czterech miejscach Europy.

Na początku jubileuszowej gali zaprezentowano film zawierający wspomnienia o bp Janie Chrapku, przygotowany przez młodych dziennikarzy, absolwentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Minutą ciszy uczczono też pamięć tych, którzy odeszli w tym roku – laureata nagrody „Ślad” śp. Stefana Wilkanowicza i śp. Tomasza Wołka.

Odbierając swoją nagrodę, Monika Białkowska przypomniała jedną z myśli autorstwa Oriany Fallaci: „Bądź odważny, zwłaszcza moralnie i fizycznie. Bądź gotowy zaryzykować swoje życie, swój spokój, swoją reputację i swoje pieniądze, żeby powiedzieć to, co czujesz i w co wierzysz.” - Chciałabym bardzo mieć taką odwagę. To jest jakiś ideał dziennikarski, do którego dążę. A jeżeli Kapituła uznała, że chociaż trochę się w tym ideale mieszczę, to serdecznie za to dziękuję – powiedziała.

W tym roku dziennikarze, redakcje oraz członkowie Kapituły zgłosili do Nagrody 16 ludzi mediów, reprezentujących różne redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne oraz portale internetowe. W gronie finalistów znaleźli się także: Sebastian Duda, dziennikarz, publicysta i autor książek, redaktor kwartalnika „Więź” – nominowany za nową jakość publicystyki religijnej, która rodzi się w dialogu z niewiarą; za wnikliwe badanie współczesnej „pustki po Bogu” i szukanie nadziei Zmartwychwstania we współczesnej kulturze; za przenikliwą propozycję „nowego soboru trydenckiego” jako najgłębszej odpowiedzi na kryzys Kościoła. Dariusz Karłowicz, współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, współautor programu telewizyjnego „Trzeci Punkt Widzenia” (TVP Kultura), autor książek - nominowany za kulturę polemiki i wzór bycia chrześcijaninem w laicyzującym się świecie. Za prawdziwie chrześcijańską nadzieję mimo trudnych problemów, z którymi bez lęku mierzy się na rozmaitych areopagach, używając przy tym klarownych wywodów i przepięknej polszczyzny.

Nagroda przyznawana jest od roku 2002. Jej pomysłodawcą był bp Jan Chrapek, zmarły w 2001 roku, były członek Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Celem jest uhonorowanie i promowanie osób, których „działalność w mediach służy prawdzie dobru i pięknu oraz przyczynia się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu”.

W tym roku Nagroda „Ślad” została wręczona już po raz dwudziesty.

Źródło:ekai