Niemcy: powstała baza znaków pielgrzymkowych, znanych ze średniowiecza

2022-07-05 12:17
Muszla Św. Jakuba
Autor: mypielgrzymi.com

W Niemczech utworzono bazę danych znaków pielgrzymkowy, których tradycja sięga średniowiecza. Jednym z najpopularniejszych takich symboli jest muszla św. Jakuba, którą zawieszali na swoich strojach pątnicy zdążający do Santiago de Compostela. Ale podobnych znaków było i jest znacznie więcej. Dlatego zebrano je w jednej bazie.

Średniowieczni pielgrzymi z dumą zawieszali na swoich szatach znaczki charakterystyczne dla poszczególnych sanktuariów. Najczęściej były to tabliczki lub wizerunki świętych, które zdobiły szyję. Pierwszym była muszla św. Jakuba, wyróżniająca pielgrzymów udających się do grobu św. Jakuba w Santiago w Hiszpanii.

W czasach powszechnego analfabetyzmu, na naszym kontynencie w średniowieczu znaki pielgrzymkowe były pierwszym obrazkowym środkiem masowego przekazu w Europie Zachodniej – czytamy na nowo uruchomionej stronie www.pilgerzeichen.de. Naukowcy i osoby interesujące się historią pielgrzymek znajdą tam wiadomości na temat ośrodków pielgrzymkowych, miejsc, w których odkryto symbole pątnicze, a w zakładce „Testimonien” (Świadectwa) umieszczono np. fragmenty kronik lub ksiąg rachunkowych.Miejsca pielgrzymkowe.

Ocenia się, że swoje specjalne znaki miało 500 miejsc pielgrzymkowych, choć dziś nie wszystkie są znane. Zwykle widnieją na nich wizerunki świętych związanych z danym sanktuarium. Ich funkcja była raczej „znakiem rozpoznawczym” pątników. Byli pod ochroną Kościoła, mogli również korzystać z pewnych ulg, np. bezpłatnych noclegów lub wyżywienia.

Wytwarzanie i sprzedaż znaków pielgrzymkowych prowadził każdy Kościół, w którego obrębie działało dane sanktuarium. Czasami była to produkcja masowa. Np. w 1466 roku podczas dwutygodniowych uroczystości w niemieckim klasztorze Einsiedeln rozprowadzono prawie 130 tys. takich znaków po dwa fenigi każdy. Podobnie było w Akwizgranie, a pielgrzymi, którzy w 1520 przybyli do wizerunku Matki Bożej w Ratyzbonie, zawieźli do swoich domów 10 000 pamiątkowych znaków.

Od XIV wieku znaki pielgrzymkowe stanowiły także ozdobę dzwonów. Taki symbol, wyciśnięty na glinianej formie, odbijano później na oryginale z brązu. W późnym średniowieczu wydano miliony znaków pielgrzymkowych, do dziś znaleziono ich ok. 20 tysięcy. Ta tradycja wygasła w czasach reformacji. W późniejszych latach, na ich miejsce niektóre sanktuaria zaczęły wybijać specjalne monety.

Źródło:ekai