Nowe kierunki na Wydziale Teologii KUL

2024-02-27 9:16
Nowe kierunki w ofercie Wydziału Teologii
Autor: Tomasz Koryszko/ KUL Nowe kierunki w ofercie Wydziału Teologii

Od nowego roku akademickiego oferta Wydziału Teologii KUL wzbogaci się o trzy nowe kierunki: ekologię integralną, duchowość i coaching oraz nauki biblijne. – To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne – podkreśla dziekan WT ks. prof. Przemysław Kantyka.

Obecnie wydział, który jak podkreśla jego dziekan, jest najlepszym i największym wydziałem teologii nie tylko w Polsce, ale i w Europie, oferuje studia teologiczne zarówno dla kandydatów do kapłaństwa, jak i osób świeckich, a także studia z zakresu nauk o rodzinie. Od nowego roku akademickiego w ofercie mają pojawić się kolejne kierunki. Będzie to ekologia integralna (studia II stopnia), duchowość i coaching oraz nauki biblijne (kierunki studiów licencjackich). – To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. Każda uczelnia musi odkrywać nowe trendy na ryku pracy i wychodzić im naprzeciw – podkreśla ks. prof. Kantyka.

Studia z ekologii integralnej będą przygotowywać do pracy w różnorodnych instytucjach związanych z ochroną środowiska. Będą miały charakter holistyczny, a jak podkreśla dziekan Wydziału Teologii dzięki wzbogaceniu spojrzenia na ekologię o podstawy płynące z antropologii chrześcijańskiej, możliwe stanie się wyjście poza perspektywę wyłącznie biocentryczną. Pomysł na studia z zakresu duchowości i coachingu pojawił się na bazie popularności coachingu, ale także wciąż istniejącego dużego zapotrzebowania na duchowość. – Chcemy przygotowywać profesjonalnych doradców duchowych i te studia zamierzamy certyfikować w Polskiej Izbie Coachingu – deklaruje ks. prof. Kantyka. Ostatnim nowym kierunkiem w ofercie Wydziału Teologii KUL będą nauki biblijne. Ich atutem będzie nie tylko to, że studenci pod okiem specjalistów będą mogli zgłębiać tajniki tekstów biblijnych, ale także rozwijać umiejętności językowe – obok języków, w których pisane były księgi biblijne, poznają również współczesny język hebrajski.

Jeszcze w tym roku akademickim na Wydziale Teologii odbędzie się kilka ciekawych wydarzeń naukowych. Pierwszym chronologicznie będzie studencko-doktorancka konferencja naukowa z cyklu Iuvenes Quaerentes (Młodzi szukający) poświęcona wzajemnym relacjom teologii i nauk ścisłych, która odbędzie się już 6 marca. – Chcemy pokazać, że między teologią i naukami ścisłymi nie ma rozdźwięku i w rzeczywistości szukamy jednej prawdy o świecie – tłumaczy ks. Karol Godlewski z Koła Naukowego Teologów KUL. Uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się m.in. czy matematyka przybliża do Boga.

Koło Naukowe Teologów zaprasza również na Tydzień Eklezjologiczny (14-16 maja), którego tematem będzie: Kościół i państwo – razem czy osobno? Jednym z zaproszonych gości będzie częstochowski biskup pomocniczy Andrzej Przybylski, który podzieli się swoim spojrzeniem na ten niezwykle aktualny temat. Wydarzenie, choć odbywa się na uniwersytecie, ma charakter otwarty i jest adresowane do wszystkich zainteresowanych, nie tylko do środowiska akademickiego.

Wykładowcy i studenci nauk o rodzinie zapraszają 12 marca na konferencję: Błogosławiona rodzina Ulmów inspiracją do świętości współczesnej rodziny. Jak informuje o. dr hab. Mirosław Chmielewski, konferencja będzie miała wymiar nie tylko naukowy, ale także praktyczny, formacyjny. – Wezmą w niej udział rodziny, które podzielą się swoim doświadczeniem życia chrześcijańskiego – zaprasza.

Członkowie Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie chcą również jeszcze w tym semestrze zaproponować cykl wykładów na temat teologii ciała św. Jana Pawła II. Natomiast w wymiarze praktycznym włączyli się w działalność, utworzonego z inicjatywy Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, Centrum Seniora KUL. Centrum jest miejscem integracji różnych pokoleń związanych z uniwersytetem. Wśród planowanych działań są wspólne wyjazdy studentów i emerytowanych pracowników, wydarzenia kulturalne czy aktywności sportowe.

Źródło: kul.pl