Nowi kardynałowie z kościołami tytularnymi

2023-09-30 21:52
Nowi kardynałowie
Autor: Archidiecezja Łódzka/ fot. ks. Paweł Kłys

Podczas dzisiejszego konsystorza papież przydzielił poszczególnym nowym kardynałom ich kościoły tytularne. W ten sposób każdy z nich stał się rzymskim prezbiterem lub diakonem, członkiem Świętego Kościoła Rzymskiego.

Podczas dzisiejszej uroczystości każdy z nowych purpuratów podchodził kolejno do Ojca Świętego, który nakładał im na głowy birety kardynalskie, na palce – pierścienie i wręczał bullę z wyznaczonym kościołem tytularnym w Rzymie- to symboliczne włączenie kardynała do prezbiterium diecezji rzymskiej.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni na placu św. Piotra po łacinie odmówili modlitwę „Ojcze nasz”.

Na konsystorzu nie było kard. Luisa Pascuala Dri OFMCap. z Argentyny. 96-letni spowiednik w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej w Buenos Aires insygnia godności kardynalskiej otrzyma w późniejszym terminie w Argentynie z rąk papieskiego wysłannika.

W środę, 4 października, o godz. 9.00 na placu św. Piotra nowi kardynałowie będą koncelebrować z papieżem Franciszkiem i innymi kardynałami Mszę św. na otwarcie zgromadzeni Synodu Biskupów nt. synodalności.

Był to 9. konsystorz dla kreowania nowych kardynałów podczas pontyfikatu Franciszka. Kolegium Kardynalskie liczy 242 członków, w tym 137 uprawnionych do udziału w konklawe, gdyby do niego doszło teraz. Formalnie znacznie przekracza to ustanowioną jeszcze przez Pawła VI górną granicę 120 elektorów, którą zarządził na konsystorzu tajnym 5 listopada 1973 a potwierdził św. Jan Paweł II konstytucją apostolską „Universi Dominici gregis” z 22 lutego 1996 w sprawie wyboru nowego papieża.

Kard. Robert Francis Prevost OSA otrzymał diakonię Santa Monica

Kard. Claudio Gugerotii, diakonię S. Ambrogio della Massima

Kard. Víctor Manuel Fernández, diakonię Ss. Urbano e Lorenzo a Prima Porta

Kard. Emil Paul Tscherrig, diakonię S. Giuseppe in Via Trionfale

Kard. Christophe Pierre, diakonię S. Benedetto fuori Porta S. Paolo

Kard. Pierbattista Pizzaballa, OFM, kościół tytularny S. Onofrio

Card. Stephen Brislin, kościół tytularny S. Maria Domenica Mazzarello

Kard. Ángel Sixto Rossi, SJ, kościół tytularny S. Bernadette Soubirous

Kard. Luis José Rueda Aparicio, kościół tytularny S. Luca a Via Prenestina

Kard. Grzegorz Ryś, kościół tytularny Ss. Cirillo e Metodio

Kard. Stephen Ameyu Martin Mulla, kościół tytularny S. Gemma Galgani

Kard. José Cobo Cano, kościół tytularny S. Maria in Monserrato degli Spagnoli

Kard. Protase Rugambwa, kościół tytularny S. Maria in Montesanto

Kard. Sebastian Francis, kościół tytularny S. Maria Causa Nostræ Lætitiæ

Card. Stephen Chow Sau-Yan, SJ, kościół tytularny S. Giovanni Battista de La Salle

Card. François-Xavier Bustillo, OFM Conv. kościół tytularny S. Maria Immacolata di Lourdes a Boccea

Kard. Américo Manuel Alves Aguiar, kościół tytularny S. Antonio da Padova in Via Merulana

Kard. Ángel Fernández Artime, SDB, diakonię, S. Maria Ausiliatrice in Via Tuscolana

Kard. Agostino Marchetto,diakonię S. Maria Goretti

Kard. Diego Rafael Padrón Sánchez, kościół tytularny S. Gaetano

Kard. Luis Pascual Dri, OFM Cap., diakonię S. Angelo in Pescheria

Przydzielony kardynałowi Rysiowi kościół świętych Cyryla i Metodego znajduje się w dzielnicy Acilia nord, przy via Osteria di Dragoncello. Został zbudowany w latach 1996-1997 według projektu architekta Bozziniego z Mediolanu, który wygrał europejski konkurs ogłoszony przez Wikariat Rzymu. Kościół został uroczyście poświęcony przez kardynała wikariusza Camillo Ruiniego 8 listopada 1997 r. 15 lutego 1998 r. odwiedził go papież św. Jan Paweł II.

Kościół jest siedzibą parafii, erygowanej 1 października 1989 r. dekretem kardynała wikariusza Ugo Polettiego i powierzonej duchowieństwu diecezji rzymskiej.

Natomiast diakonią dotychczasowego generała salezjanów, kard. Ángela Fernándeza Artime, SDB, jest kościół Matki Bożej Wspomożycieli Wiernych, powierzony opiece salezjanów.

Źródło:ekai