Nowy arcybiskup Strasburga

2024-02-28 13:35
 Bp Pascal Delannoy
Autor: wikimedia commons

Papież mianował nowym arcybiskupem Strasburga Jego Ekscelencję bp Pascala Delannoy, dotychczasowego biskupa podparyskiej diecezji Saint Denis – przekazała Stolica Apostolska. Wcześniej o nominacji poinformował urząd prezydenta Republiki Francuskiej. To dlatego, że na mocy obowiązującego w Alzacji konkordatu z 1801 roku, to prezydent wyraża zgodę na nominację tamtejszych biskupów.

Abp Pascal Delannoy urodził się 2 kwietnia 1957 r. w Comines w departamencie Nord. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Lille, uzyskując tytuł magistra ekonomii i podyplomowy dyplom biegłego rewidenta. Zanim wstąpił do seminarium w Lille, przez cztery lata pracował w firmie księgowej.

4 czerwca 1989 r. przyjął święcenia kapłańskie dla diecezji Lille i podjął posługę duszpasterską. W 1999 r. został mianowany wikariuszem biskupim dla regionu Flandrii, a w 2003 r. dziekanem Houtland.

30 czerwca 2004 r. św. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Lille, przydzielając stolicę tytularną Usinazy. Został konsekrowany 12 września przez arcybiskupa Lille, Gérarda Defois.

10 marca 2009 r. otrzymał nominację na biskupa podparyskiej diecezji Saint-Denis. W ramach Konferencji Episkopatu Francji do 1 lipca 2013 r. przewodniczył Komisji Finansowej oraz Radzie ds. Ekonomicznych, Społecznych i Prawnych. Od 2019 r. stał na czele Rady Solidarności. W latach 2+13-2019 był wiceprzewodniczącym francuskiego episkopatu.

Nowy arcybiskup Strasburga dokona ingresu do katedry Najświętszej Maryi Panny 21 kwietnia o godz. 15.00.

Źródło:ekai