Obradowała Komisja Duchowieństwa KEP

2024-01-15 18:49
Komisja Duchowieństwa
Autor: BP KEP

Projekt listu do kapłanów na Wielki Czwartek, prace Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce oraz kwestie ochrony małoletnich i związane z tym przygotowania do wdrażania tzw. ustawy Kamilka – takie m.in tematy znalazły się wśród tych, którymi zajmowała się Komisja Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Dziś zebrała się w Warszawie.

Obradom przewodniczył abp Wojciech Polak, przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP, który poinformował, że styczniowe spotkanie w dużej mierze poświęcone było pracom nad projektem listu do kapłanów na Wielki Czwartek. „Chcemy, aby każdorazowo ten list był głosem zatroskania przede wszystkim o wspólną drogę, którą jako Kościół, w tych wymiarach kapłańskiego życia i posługi, pełnimy. Dlatego staramy się zawsze, żeby ten list z jednej strony pokazywał tożsamość kapłańską, to kim ksiądz jest we współczesnym świecie, a z drugiej strony, jakie są te najważniejsze wymiary kapłańskiej posługi wobec różnych sytuacji, w których dzisiaj ta posługa jest pełniona” – powiedział abp Polak.

Potem omawiano tematy, które dotyczą poszczególnych gremiów działających w ramach Komisji. „Na obecnym etapie pracujemy przede wszystkim nad dwoma bardzo konkretnymi projektami. Pierwszy z nich to projekt prowadzony przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce. Dotyczy on podstaw stałej formacji kapłańskiej w Polsce – tego, jak ona wyglądała i jak ma wyglądać – w bardzo konkretnym połączeniu z wdrażanym, nowym dokumentem Ratio Fundamentalis, czyli nowymi zasadami formacji kapłanów” – zaznaczył Przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP.

Drugi z projektów, którym zajęła się Komisja, dotyczy przygotowania nowelizacji w kwestiach formacji diakonów stałych oraz przedłożenia wypracowanego dokumentu do zaaprobowania przez Stolicę Apostolską. „Ważne jest, abyśmy mieli jeden, spójny program przygotowania i formacji diakonów stałych w Polsce” – podkreślił abp Polak.

W ramach posiedzenia Komisji poruszony został także temat ochrony małoletnich, który dotyczył sprawozdania z prac nad przygotowaniem i wdrażaniem tzw. ustawy Kamilka. „O. Adam Żak, jako konsultor Komisji, szczegółowo przedstawił nam ten temat ukazując, że na tym etapie kilkanaście zespołów pracuje nad przygotowaniem tych standardów. Ustawa zobowiązuje nas nie tylko do przygotowania takich wytycznych, ale także późniejszego ich wdrażania” – powiedział abp Wojciech Polak.

Przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP zauważył, że na tym etapie cennym wsparciem jest zaangażowanie osób wykształconych przez Centrum Ochrony Dziecka, które podjęły się pracy nad wypracowywaniem wspomnianych standardów. „Procentuje to, co w poprzednich latach rozpoczęliśmy. Jest to przede wszystkim kształcenie osób, które w kompetentny sposób będą mogły pracować w dziale ochrony dzieci i młodzieży, a także współpracować dla dobra całego Kościoła” – podkreślił abp Polak.

Kolejne spotkanie Komisji 15 października, w Gnieźnie.

Źródło: BP KEP