Obradowała Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

2024-05-10 13:01
Rada ds. migracji
Autor: BP KEP

Praktyczne formy wypełniania chrześcijańskiego obowiązku towarzyszenia uchodźcom i migrantom w Polsce były głównym tematem obrad Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, która spotkała się w Warszawie.

„Zjawisk związanych z migracjami, również przymusowymi, nie można już traktować jako przejściowych anomalii, lecz trzeba postrzegać jako jedne z kluczowych wyzwań współczesności. Dla chrześcijan oznacza to przynaglenie do podejmowania konkretnych działań wspierających przybyszów i budowania w swoich środowiskach potrzebnej kultury spotkania. Jej wyrazem jest także aktywny sprzeciw wobec wszelkich działań, mających na celu wykorzystywanie cudzoziemców oraz ich krzywdzące stygmatyzowanie” – czytamy w komunikacie po spotkaniu Rady.

Odnosząc się do Deklaracji Dykasterii Nauki Wiary „Dignitas infinita”, członkowie Rady „apelują o humanitarne traktowanie osób”, które znajdują się na granicy polsko-białoruskiej. „Życie i godność każdej osoby muszą być absolutnym priorytetem w działaniach gwarantujących obronę granic i bezpieczeństwo państwa” – podaje komunikat.

Podczas spotkania Rady szczególnej uwadze poddano coraz częściej pojawiające się informacje o niesprawiedliwym traktowaniu czy wręcz wyzysku obcokrajowców w Polsce. „Za niedopuszczalne należy uznać naruszanie praw pracowniczych migrantów. Właściwe instytucje państwowe powinny sprawować stosowny nadzór nad miejscami i warunkami zatrudnienia cudzoziemców, aby pracodawcy zapewniali im godziwe warunki pracy” – czytamy w komunikacie.

„Po raz kolejny należy przestrzegać środowiska społeczne i polityczne przed rozbudzaniem antymigracyjnych i antyuchodźczych nastrojów, opartych często o półprawdy czy zwykłe kłamstwa. Budowanie poparcia politycznego za pomocą takich praktyk musi się spotkać z kategorycznym potępieniem” – piszą członkowie Rady w komunikacie.

Źródło: BP KEP