Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców: Kiedy się odbędzie?

2022-06-29 19:37
Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców: Kiedy się odbędzie?
Autor: episkopat.pl Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców: Kiedy się odbędzie?

„Błogosławiona Natalia Tułasiewicz – Patronką Nauczycieli Polskich” – pod takim hasłem 1 i 2 lipca na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców. Sprawdź szczegóły uroczystości.

Pielgrzymkę rozpocznie w piątek, 1 lipca o godz. 15.00 sympozjum poświęcone patronce nauczycieli. Świadectwem o błogosławionej podzieli się jej kuzynka Natalia Tułasiewicz-Wala, współredaktorka strony: blogoslawionanatalia.eu. O patronce nauczycieli mówić też będą s. dr Joanna Wawrzynów OSU – wykładowca komunikacji społecznej, teologii pastoralnej i pedagogiki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz dr hab. Iwona Jazukiewicz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Apel Jasnogórski poprowadzi bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli. Po nim odbędzie się adoracja Najśw. Sakramentu a o godz. 23.00 sprawowana będzie Msza św.

2 lipca na Szczycie o g.12.00 będzie sprawowana centralna Msza św. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa, konferencja i koncert uwielbienia.

BPJG/ BPKEP

Express Biedrzyckiej 29.06 (Tomasz Trela, płk Andrzej Kruczyński, dr Jacek Sokołowski) Sedno Sprawy: Piotr Müller