Osadzeni będą studiować na KUL

2021-09-20 11:36
więzienie
Autor: pixabay.com

14 osób z Aresztu Śledczego w Lublinie zostanie przyjętych w poczet studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym roku rozpoczną studia na kierunku "Asystent osoby niesamodzielnej". To na mocy umowy podpisanej pomiędzy uczelnią, a zakładem. Współpraca między ośrodkami trwa od 2013 roku.

To kolejna już edycja licencjackich studiów stacjonarnych na tym kierunku. Jak podkreśla rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski, dzięki współpracy uczelni z Aresztem, osadzeni z powodzeniem mogą wykorzystywać czas odbywania kary do własnego rozwoju, nie tylko intelektualnego ale także społecznego. Studia to dla nich powrót do funkcjonowania w społeczeństwie z nowymi umiejętnościami i wiedzą – podkreślił.

Także dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie płk Jacek Wróbel uważa, że edukacja jest szansą dla osadzonych na wartościowe zagospodarowanie czasu. „Studia i uzyskanie dyplomu uniwersyteckiego pomogą im m.in. w poszukiwaniu pracy po wyjściu na wolność” – zaznaczył.

KUL to jedna z nielicznych polskich uczelni, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. Osadzeni realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, ale w areszcie.Inauguracja odbędzie się 20 października. Wezmą w niej udział wszyscy studenci-osadzeni, czyli w sumie 30 osób.