Papieska Akademia Życia: ochrona życia ludzkiego jest pierwszym celem ludzkości

2024-03-05 12:04
Watykan
Autor: Wikimedia Powierzchnia tego miasta-państwa to zaledwie 0,44 km2, co czyni go najmniejszym państwem na świecie. Położone jest w centrum Rzymu, a ludność stanowią głównie osoby duchowne i Gwardia Szwajcarska.

Papieska Akademia Życia popiera stanowisko francuskiego episkopatu w sprawie włączenia do tamtejszej konstytucji gwarancji wolności kobiet do aborcji. „Właśnie w erze powszechnych praw człowieka nie może istnieć ‘prawo’ do odbierania ludzkiego życia” – czytamy w ogłoszonej 4 marca nocie papieskiej instytucji. Francja to pierwszy kraj z prawem do aborcji w konstytucji.

Decyzję o wpisaniu do konstytucji prawa do aborcji podjęły obie izby francuskiego parlamentu, które zebrały się w Wersalu na wspólnym posiedzeniu. "Módlmy się, aby nasi współobywatele na nowo odkryli smak życia" - napisali biskupi Francji. Głosowanie odbyło się wczoraj.

29 lutego w oświadczeniu biskupi powtórzyli, że „aborcja, która od samego początku pozostaje zamachem na życie, nie może być postrzegana wyłącznie z perspektywy praw kobiet”, ubolewając, że „rozpoczęta debata nie wspomniała o środkach wsparcia dla tych, którzy chcieliby zachować swoje dziecko”. Papieska Akademia Życia, kierowana przez abp Vincenzo Paglię, której zadaniem jest „studiowanie, informowanie i szkolenie w zakresie głównych problemów biomedycyny i praw, związanych z promocją i obroną życia”, popiera episkopat Francji.

W swoim oświadczeniu „apeluje do wszystkich rządów i wszystkich tradycji religijnych”, aby zrobiły wszystko, co w ich mocy, „aby na tym etapie historii ochrona życia stała się bezwzględnym pierwszeństwem, z konkretnymi krokami na rzecz pokoju i sprawiedliwości społecznej, ze skutecznymi środkami na rzecz powszechnego dostępu do środków, edukacji, zdrowia”. „Szczególne sytuacje życiowe oraz trudne i dramatyczne konteksty naszych czasów muszą być rozwiązywane za pomocą środków cywilizacji prawnej, która ma na celu przede wszystkim ochronę najsłabszych i najbardziej bezbronnych”, argumentuje Akademia, dodając, że „ochrona życia ludzkiego jest pierwszym celem ludzkości i może rozwijać się tylko w świecie wolnym od konfliktów i zranień, z nauką, technologią i przemysłem służącymi osobie ludzkiej i braterstwu”.

W nocie Papieska Akademia Życia wskazuje, że dla Kościoła katolickiego „obrona życia nie jest ideologią”, jak podkreślił papież Franciszek podczas audiencji generalnej 25 marca 2020 r., ale „rzeczywistością ludzką, która jest udziałem wszystkich chrześcijan. Właśnie dlatego, że są chrześcijanami i dlatego, że są ludźmi” oraz że „jest to sprawa działania na poziomie kulturowym i edukacyjnym, aby przekazać przyszłym pokoleniom postawę solidarności, troski, otwartości”. „kultura życia nie jest wyłącznym dziedzictwem chrześcijan, ale należy do wszystkich, którzy pracując nad budowaniem braterskich relacji, uznają wartość każdej osoby, nawet kruchej i cierpiącej”.

Źródło: Vatican News