Papież apeluje od odnowienie przymierza między człowiekiem a środowiskiem

2022-07-21 16:26
Papieskie orędzie na temat środowiska
Autor: BP KEP

O odnowienie przymierza między człowiekiem a środowiskiem, „które dla nas, wierzących, jest odzwierciedleniem stwórczej miłości Boga” – zaapelował Ojciec Święty w Orędziu na obchodzony 1 września, Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Jego hasłem są słowa: „Wsłuchaj się w głos stworzenia”.

Franciszek podkreśla, że zarówno sam dzień, jak i trwający do 4 października Czas dla Stworzenia wzywają do „nawrócenia ekologicznego”. Służy temu zarówno rozwijanie „duchowości ekologicznej”, jak i konkretne działania wspólnotowe, by zmienić szkodliwe style życia i mechanizmy. Zaznacza, że do podejmowania tych działań wezwana jest także wspólnota narodów. Chodzi o «przestawienie» wzorców konsumpcji i produkcji, a także stylu życia, w kierunku bardziej szanującym stworzenie i integralny rozwój ludzki wszystkich narodów obecnych i przyszłych, rozwój oparty na odpowiedzialności, roztropności/przezorności, solidarności i trosce o ubogich i o przyszłe pokolenia. U podstaw tego wszystkiego musi być przymierze między człowiekiem a środowiskiem, które dla nas, wierzących, jest odzwierciedleniem «stwórczej miłości Boga, od którego pochodzimy i ku któremu zdążamy». Przemiana spowodowana tym przestawieniem nie może pomijać wymogów sprawiedliwości, zwłaszcza w odniesieniu do osób najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatycznych – stwierdza Ojciec Święty.

Papież wzywa także do podejmowania działań na rzecz zachowania bioróżnorodności. Apeluje do wielkich firm wydobywczych o zaprzestanie niszczenia lasów, mokradeł i gór, o zaprzestanie zanieczyszczania rzek i mórz, o zaprzestanie zatruwania ludzi i środków spożywczych. Podkreśla także istnienie „długu ekologicznego” narodów bogatszych i wskazuje na konieczność dotrzymania obietnic, dotyczących wsparcia finansowego i technicznego dla krajów uboższych gospodarczo, które już teraz ponoszą większy ciężar kryzysu klimatycznego.

Franciszek zachęca wierzących do modlitwy w intencji zjednoczenia rodziny ludzkiej dla zdecydowanego zmierzenia się z podwójnym kryzysem: związanym z klimatem i zmniejszeniem różnorodności biologicznej. Płaczmy z gorzkim krzykiem stworzenia, słuchajmy go i odpowiadajmy czynami, abyśmy my i przyszłe pokolenia mogli nadal radować się słodkim śpiewem życia i nadziei stworzeń – kończy swoje orędzie papież.

Źródło:ekai