Papież do biznesmenów: zróbcie to co do was należy

2022-01-13 16:24
Papież Franciszek
Autor: Santiago Mejía/cathopic.com

Franciszek skierował list do uczestników spotkania zorganizowanego przez watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Wzięli w nim udział przedstawiciele Watykanu, Papieskiej Akademii Nauk oraz ekonomiści i biznesmeni.

Spotkanie odbyło się wczoraj w Pałacu Laterańskim, pod hasłem „Przygotowanie na przyszłość”. Celem sympozjum była refleksja nad metodami budowania zrównoważonej i przyjaznej człowiekowi gospodarki.

Ojciec Święty podkreśla, że w ciągu dwóch lat pandemii nie tylko przegapiliśmy jako ludzkość wiele okazji do zmiany naszego podejścia, ale popełniliśmy nowe niesprawiedliwości i stworzyliśmy kolejne nierówności. „Brakuje troski o nasz wspólny dom, kuleje dystrybucja szczepionek, rośnie głód, ubóstwo i handel bronią” – wylicza papież i zaznacza, że to głównie na świecie biznesu i finansów spoczywa odpowiedzialność za zmianę tego kierunku i ciężar poszukiwania kreatywnych rozwiązań.

Zachęca uczestników spotkania do unikania pustosłowia, które wyraża się w deklarowaniu dobrych intencji i przypominaniu wzniosłych zasad. „Wzywam was do podjęcia konkretnych zobowiązań. Zróbcie to, co do was należy, aby biznes i finanse służyły ludziom i naszej planecie. Niech miernikiem sukcesu nie będzie zysk i ekspansja, ale liczba osób, które dzięki wam wyjdą ze skrajnego ubóstwa i znajdą godną pracę” – czytamy w liście.

Franciszek kończy przesłanie retorycznym pytaniem: „Czy rzeczywiście tak trudno jest zapewnić każdemu warunki do tego, by swoją pracą pomagał zmieniać świat?” I dodaje: „bardzo bym chciał, aby wszyscy wzięli na siebie odpowiedzialność za przygotowanie lepszej przyszłości!”.

Źródło:ekai