Papież do członków ŚRD: potrzeba większego zaangażowania na rzecz pokoju

2022-09-01 18:03
Papież Franciszek
Autor: Catholic Church England and Wales flickr.com Papież Franciszek

Franciszek wezwał chrześcijan na całym świecie do walki z niesprawiedliwością i podziałami społecznymi oraz do większego zaangażowania na rzecz pokoju. „Ciągle trwają wojny, dyskryminacja, różne formy niesprawiedliwości i podziały, nawet wśród samych wyznawców wiary chrześcijańskiej. Zglobalizowany świat, w którym żyjemy, wymaga od nas wspólnego świadectwa Ewangelii w odpowiedzi na pilne potrzeby naszych czasów” - napisał Ojciec Święty w pozdrowieniu do obradującego w Karlsruhe, zgromadzenia ogólnego Światowej Rady Kościołów.

Napisane po hiszpańsku pozdrowienie od papieża, odczytał 1 września przewodniczący delegacji watykańskiej, kard. Kurt Koch. Słowa Franciszka przyjęto długimi oklaskami. Pełniący obowiązki sekretarza generalnego ŚRK, ks. Ioan Sauca podziękował Franciszkowi i wyraził uznanie dla pełnej zaufania współpracy między Stolicą Apostolską a ŚRK.

W swoim liście papież podkreślił, że spotkanie w Niemczech, w którym uczestniczą przedstawiciele ponad 100 państw oraz 350 Kościołów i wspólnot kościelnych, jest już samo w sobie „symbolem ich pojednanej różnorodności”. Ma nadzieję, że silniej umocni komunię, aby „jedność chrześcijan stała się jeszcze bardziej promiennym znakiem nadziei i pociechy dla ludzkości”.

Wcześniej, swoją fascynację dialogiem wyraził na forum zgromadzenia generalnego ŚRK niemiecki biskup katolicki Gerhard Feige, odpowiedzialny w tamtejszym episkopacie za sprawy ekumenizmu. Podkreślił, że „różnorodność kulturowa i międzynarodowość prezentowana przez chrześcijan z ponad 100 krajów, jest inspirująca”. „Mam nadzieję, że zgromadzeniu uda się znaleźć wspólne odpowiedzi na ogromne aktualne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, wojna i rasizm”, powiedział biskup Magdeburga niemieckiej agencji katolickiej KNA. Zwrócił też uwagę, że nad obradami zgromadzenia panuje wielkie napięcie, także ze względu na możliwość starć między delegatami z Rosji i Ukrainy.

Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od 1965 r. blisko z nią współpracuje. Przewodniczący Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch, stoi na czele 20-osobowej delegacji watykańskiej zaproszonej do Karlsruhe w charakterze obserwatorów. W zgromadzeniu generalnym ŚRK w dniach od 31 sierpnia do 8 września pod hasłem „Miłość Chrystusowa porusza, buduje pojednanie i jednoczy świat”, uczestniczy około 800 delegatów z 350 Kościołów członkowskich ŚRK i kilkuset współpracowników oraz kościelnych ekspertów i wspólnot chrześcijańskich z ponad 100 krajów świata. Wraz z gośćmi i przedstawicielami mediów jest to w sumie około 4 tys. osób.

Źródło:ekai