Papież do Polaków: wolność trzeba zagospodarować

2021-11-10 12:06
Leczą papieża w pokoju Jana Pawła II! Franciszek przeszedł operację
Autor: AP Leczą papieża w pokoju Jana Pawła II! Franciszek przeszedł operację

Jutro Polacy obchodzą Święto Niepodległości. Pamiętał o nim papież Franciszek. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie pozdrowił polskich pielgrzymów słowami: Dziękując Bogu za dar wolności, pamiętajmy, co mówił św. Jan Paweł II- wolność trzeba zagospodarowywać w oparciu o miłość Boga, ojczyzny i braci.

Ojciec Święty mówił za polskim papieżem: „Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają”.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Jest ostatnią w cyklu refleksji na temat Listu do Galatów. A ten pozwala dostrzec w Pawle Apostole prawdziwego teologa, który kontemplował tajemnicę Chrystusa i przekazywał ją z twórczą inteligencją. Potrafił też pełnić swoją misję duszpasterską wobec zagubionej i zdezorientowanej wspólnoty. Moc Ducha naprawdę wniknęła w jego serce: spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym ogarnęło i przemieniło całe jego życie, a on poświęcił je całkowicie na służbę Ewangelii. Był przekonany, że otrzymał powołanie, na które tylko on mógł odpowiedzieć. Chciał wyjaśnić Galatom, że oni również zostali powołani do wolności, bo stali się dziedzicami dawnej obietnicy, a w Chrystusie dziećmi Bożymi. Paweł podporządkował wolność miłości i wskazał, że wyraża się ona konsekwentnie w posłudze miłosierdzia.

Na końcu tego cyklu katechez może pojawić się w nas dwojaka postawa. Z jednej strony, nauczanie Apostoła wywołuje entuzjazm; czujemy się przynagleni, by natychmiast podążać drogą wolności, by „postępować według Ducha”. Z drugiej, jesteśmy świadomi naszych ograniczeń, ponieważ doświadczamy na co dzień jak trudno być uległym Duchowi Świętemu. Wtedy może pojawić się znużenie powstrzymujące entuzjazm. Czujemy się zniechęceni i słabi.

Święty Augustyn, odwołując się do ewangelicznego wydarzenia burzy na jeziorze, podpowiada jak reagować w takiej sytuacji. Mówi: „Wiara Chrystusowa w twoim sercu jest jak Chrystus w łodzi. Obudź Chrystusa, wstrząśnij swoją wiarą! Również będąc wzburzonym możesz coś uczynić. Wstrząśnij swoją wiarą. Chrystus się zbudzi i przemówi do ciebie... Dlatego obudź Chrystusa... Uwierz w to, co zostało ci powiedziane, a w twoim sercu nastanie wielki pokój”.

Źródło:ekai