Papież na G7 o dobrym wykorzystaniu sztucznej inteligencji

2024-06-14 18:40
Papież sztuczna inteligencja
Autor: Vatican News/Facebook

Obowiązkiem każdego jest dobre wykorzystanie sztucznej inteligencji, a do obowiązków polityki należy stworzenie warunków, w których takie dobre wykorzystanie będzie możliwe i owocne – powiedział Ojciec Święty przemawiając na szczycie G7.

Spotkanie grupy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata odbywa się we włoskiej Apulii. “Żadna maszyna nie powinna nigdy decydować, czy odebrać życie istocie ludzkiej” – stwierdził Franciszek.

Franciszek przypomniał, że sztuczna inteligencja ma bardzo szerokie zastosowanie, a prawdopodobnie będzie w jeszcze większym stopniu wpływać na nasze życie. Oferuje fascynujące możliwości, ale z drugiej wiążą się z nią poważne zagrożenia, zwłaszcza dlatego, że może ona dokonywać samodzielnych wyborów algorytmicznych. W tym kontekście papież wskazał na konieczność kontroli człowieka nad procesem wyborów sztucznej inteligencji.

Szczególny niepokój Ojca Świętego budzi rozwój i wykorzystanie tzw. „śmiercionośnej broni automatycznej”. „Żadna maszyna nie powinna nigdy decydować, czy odebrać życie istocie ludzkiej” – stwierdził Franciszek.

Papież przypomniał jak działa mechanizm sztucznej inteligencji i przestrzegł przed zapominaniem, że nie jest to istota ludzka. Jednocześnie wskazał na zagrożenia tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, która nie wypracowuje jednak nowych koncepcji ani analiz, powielając jedynie to, co już istnieje i nadając tym treściom atrakcyjną formę. „A im częściej znajduje powtarzające się pojęcie lub hipotezę, tym bardziej uważa je za uzasadnione i ważne” – podkreślił Ojciec Święty, i dodał, że  często nie sprawdza się, czy zawierają one błędy lub z góry przyjęte koncepcje. „W ten sposób nie tylko pojawia się ryzyko legitymizacji fałszywych wiadomości (fake news) i wzmocnienia przewagi jakiejś dominującej kultury, ale także podważa to w istocie proces edukacyjny. Edukacja, która powinna zapewnić uczniom możliwość autentycznej refleksji, może zostać sprowadzona do powtarzania pojęć, które będą coraz częściej oceniane jako niebudzące zastrzeżeń, jedynie z powodu ich ciągłego powtarzania” – przestrzegł Franciszek.

Jak zaznaczył papież, programy sztucznej inteligencji muszą być inspirowane etycznie. Zachęcił do określenia wspólnych zasad etycznych, za pomocą których można rozwiązać wszelkie dylematy lub konflikty życia. Zwrócił uwagę na zagrożenia „paradygmatu technokratycznego” i zaapelował o „zdrową politykę”, która otwarłaby nowe drogi  „dla różnych możliwości, które nie oznaczają powstrzymywania kreatywności człowieka i jego marzeń o postępie, a raczej ukierunkowują tę energię w nowy sposób. Tak jest właśnie w przypadku sztucznej inteligencji. Obowiązkiem każdego jest jej dobre wykorzystanie, a do obowiązków polityki należy stworzenie warunków, w których takie dobre wykorzystanie będzie możliwe i owocne” – stwierdził Ojciec Święty na koniec przemówienia.

Źródło: ekai