Papież na rzymskim Kapitolu

2024-06-10 13:55
Papież na Kapitolu
Autor: Vatican News/Facebook

O znaczeniu zbliżającego się Roku Jubileuszowego 2025 dla Wiecznego Miasta mówił Ojciec Święty podczas odwiedzin w siedzibie władz miejskich Rzymu – Kapitolu.

Papież przypomniał, ż Rzym od zarania dziejów powołany jest do wypełniania misji powszechności. Przypominając wartości kultury rzymskiej wskazał na znaczenie chrześcijaństwa, które miało dać „o wiele bardziej radykalną i bezprecedensową nadzieję”. Jednocześnie Franciszek nawiązał do faktu akceptacji przez „wiele wykształconych umysłów i wrażliwych serc” niewolnictwa. „Dzieje się tak również dzisiaj, gdy niemal nieświadomie grozi nam niekiedy wybiórczość i stronniczość w obronie ludzkiej godności, marginalizując lub odrzucając pewne kategorie osób, które ostatecznie znajdują się bez odpowiedniej ochrony” – przestrzegł Ojciec Święty.

Omawiając różne wyzwania, przed którymi stawał Rzym w przeszłości papież wspomniał o trudnych relacjach ze zjednoczonymi Włochami i ich uregulowanie konkordatowe. Przypominając wydarzenia ostatnich dziesięcioleci, przypomniał wydarzenia ukazujące uniwersalne powołanie Wiecznego Miasta.

Franciszek zwrócił uwagę na przygotowania do Jubileuszu roku 2025, który będzie miał charakter religijny. Wydarzenie to „nie może jednak nie angażować miasta w zakresie opieki i prac niezbędnych dla przyjęcia licznych pielgrzymów, którzy je odwiedzą, a także turystów, którzy przyjadą podziwiać ogromny skarb dzieł sztuki i wspaniałe ślady minionych wieków. Dlatego też nadchodzący jubileusz może mieć również pozytywny wpływ na samo oblicze miasta” – wskazał Ojciec Święty.

Dziękując władzom miejskim i rządowi włoskiemu za ich zaangażowanie w przygotowanie Rzymu na przyjęcie pielgrzymów nadchodzącego Jubileuszu, papież potwierdził pragnienie przyjaznej współpracy, która charakteryzuje wzajemne relacje między Włochami a Stolicą Apostolską. „Niech odrodzi się we wszystkich świadomość wartości Rzymu, symbolu, który reprezentuje na wszystkich kontynentach; niech umacnia się, a raczej niech się rozwija, wzajemna i skuteczna współpraca między wszystkimi władzami, które się tam znajdują, dla zgodnego i nieustannego działania, które uczyni go jeszcze bardziej godnym roli, jaką przeznaczenie, a raczej Opatrzność, dla niego zastrzegła” – stwierdził Franciszek.

Źródło: ekai