Papież w Bahrajnie: pracujmy razem na rzecz nadziei

2022-11-03 19:51
Bahrajn
Autor: Vatican News/twitter.com

Pracujmy razem, pracujmy na rzecz wspólnoty, na rzecz nadziei” – apelował Ojciec Święty w swoim pierwszym przemówieniu w Bahrajnie. Skierował je do przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego oraz korpusu dyplomatycznego.

Franciszek rozpoczął dziś czterodniową podróż apostolską do Bahrajnu. Jej głównym celem jest udział w Forum Dialogu pod hasłem „Wschód i Zachód na rzecz ludzkiego współistnienia”. Mottem papieskiej podróży są słowa: „Pokój na ziemi ludziom dobrej woli”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Łukasza. To 39. podróż zagraniczna obecnego papieża.

W budynku bazy lotniczej Sachir koło Awali, Ojca Świętego powitał król Hamad. W Sali Królewskiej odbyła się ich pierwsza rozmowa w obecności przedstawicieli władz i osób towarzyszących papieżowi w podróży. Z lotniska Franciszek odjechał do pałacu królewskiego. Doszło do prywatnej rozmowy zakończonej wymianą prezentów.

Na dziedzińcu pałacu odbyła się oficjalna ceremonia powitania Franciszka. Wysłuchano hymnów Watykanu i Bahrajnu, kompania reprezentacyjna oddała honory wojskowe, na cześć papieża oddano również 21 wystrzałów armatnich. Witając Franciszka, monarcha podkreślił bogate tradycje tolerancji, współistnienia i pokoju, którym szczyci się jego państwo. Przypomniał, że papież jest osobistością darzoną powszechnym szacunkiem. Wskazał na konieczność umacniania wartości sprawiedliwości, miłości, tolerancji i wzajemnego szacunku, aby szerzyć pokój na całym świecie. Przytoczył słowa papieża, że pokój jest naszą jedyną drogą do nadziei na bezpieczną przyszłość, gdzie panuje przyjaźń i stabilność. Król przypomniał, że jego ojczyzna od czasów starożytnych zawsze była miejscem spotkań wielu światowych cywilizacji, łącząc Wschód z Zachodem, a jej otwarty i tolerancyjny klimat obejmował różne kultury i religie.

Przywódca Bahrajnu podkreślił wysiłki tego kraju ma rzecz światowego partnerstwa opartego na dialogu dyplomatycznym i środkach pokojowych mogących przyczynić się do zakończenia wojen i konfliktów. „W szczególności wzywamy do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej i do poważnych negocjacji między stronami, a Królestwo Bahrajnu jest gotowe odegrać w tej dziedzinie każdą rolę” – stwierdził król Hamad.

Z kolei papież, w swoim przemówieniu, podkreślił wyjątkowe walory przyrody a także bogatą przeszłość Królestwa Bahrajnu, którego mieszkańcy tworzą oryginalną mozaikę życia. Wyraził uznanie dla wkładu tego małego kraju w dialog ludzi różnych kultur, narodowości i religii apelując: „pracujmy razem, pracujmy na rzecz wspólnoty, na rzecz nadziei!”. „Jestem tutaj, w krainie drzewa życia, jako siewca pokoju, aby przeżyć dni spotkania, aby uczestniczyć w Forum dialogu między Wschodem a Zachodem na rzecz pokojowego współistnienia ludzi” – podkreślił Franciszek.

Papież przypomniał o zagrożeniu światowym kryzysem pracy. Często bowiem brakuje pracy, tak cennej jak chleb; często jest to chleb zatruty, bo zniewala- podkreślał Franciszek. Wspomniał też o osiągnięciach Bahrajnu w dziedzinie równouprawnienia kobiet czy troski o osoby na marginesie społeczeństwa. Zaapelował o ochronę środowiska naturalnego człowieka, przeciwstawienie się rosnącym napięciom i wichrom wojny oraz budowanie pokoju.

Źródło:ekai