Papież: we chrzcie Bóg czyni nas swoimi dziećmi na zawsze

2024-01-07 14:50
Papież
Autor: Vatican News/twittercom

Chrzest jest darem nowego życia, jest stawaniem się w Jezusie dziećmi Bożymi, które są miłowane na zawsze. Papież mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański nawiązując do sceny chrztu Jezusa w Jordanie. Franciszek zachęcił do poznania daty naszego chrztu, zapamiętania jej i świętowania tego wydarzenia wiary.

Ojciec Święty przypomniał, że Jezus przyjmuje chrzest z ręki Jana, ponieważ w ten sposób chce pokazać, iż jest blisko grzeszników, że przyszedł do nas wszystkich. Zauważył, że wydarzenie to objawia nam, iż Chrystus jest Synem Bożym, a z drugiej strony mówi nam o naszym chrzcie, który z kolei uczynił nas dziećmi Bożymi. Nie jest on, jak u Jana gestem symbolicznym, lecz prawdziwym darem życia.

- W chrzcie Bóg przychodzi do nas, oczyszcza i leczy nasze serca, czyni nas swoimi dziećmi na zawsze, swoim ludem i rodziną, dziedzicami raju. Bóg staje się nam bliski i już nas nie opuszcza. Dlatego też ważne jest pamiętać o swoim chrzcie i znać jego datę – mówił Ojciec Święty. – Chciałbym was zapytać: czy pamiętacie datę swego chrztu? Jeżeli jej nie znasz, odnajdź ją, bo są to nowe urodziny, gdyż poprzez twój chrzest narodziłeś się do życia łaski - dodał Franciszek.

Papież zaapelował też, by dziękować Bogu za chrzest oraz rodziców, którzy przynieśli nas do chrzcielnicy, rodziców chrzestnych, wspólnotę oraz tych, którzy udzielili nam sakramentu. - Świętujmy nasz chrzest, to są nowe urodziny- mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek zachęcił pielgrzymów przybyłych na plac św. Piotra, by na pamiątkę naszego chrztu przyjęli obecność Boga w nas. - Możemy to uczynić znakiem krzyża, nakreślającego w nas wspomnienie łaski Boga, który nas miłuje i pragnie być z nami. Uczyńmy to razem: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – zachęcał Papież. Maryję prosił, by pomogła nam świętować i przyjmować cuda, których Pan w nas dokonuje

Źródło: Vaticannews