Papież wymaganiach formacji permanentnej kapłanów

2024-02-08 12:41
Watykan
Autor: Pixabay Watykan

Aby rozpalać charyzmat, trzeba radości Ewangelii, poczucia przynależności do ludu i generatywności posługi – mówił Ojciec Święty na spotkaniu z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu poświęconego formacji permanentnej kapłanów. Zorganizowała go Dykasteria ds. Duchowieństwa, we współpracy z Dykasteriami do spraw Ewangelizacji i do spraw Kościołów Wschodnich.

Papież, nawiązując do hasła Kongresu: „Abyś rozpalił charyzmat Boży, który jest w tobie” (2 Tym 1,6) wskazał, że radość Ewangelii wypływa z przyjaźni kapłanów z Panem Bogiem. Są oni powołani do bycia świadkami miłości Boga, która jest jedyną rzeczą, jaka się liczy. Jednocześnie podkreślił, by w formacji stałej nie zapominać, że „zawsze jesteśmy uczniami w drodze, i że stanowi to, w każdym czasie, najpiękniejszą rzecz, jaka nam się przydarzyła, dzięki łasce!”. Jednocześnie Franciszek zwrócił uwagę na znaczenie integralnej formacji ludzkiej. „Nigdy nie zapominajmy o humanizującej mocy Ewangelii!” – zaapelował.

Następnie Ojciec Święty przypomniał, że wszyscy wierzący, w tym kapłani należą do ludu Bożego. Ta przynależność chroni ich przed zagrożeniem oderwania się od rzeczywistości i poczucia się wszechmocnymi. „Bądźmy czujni, ponieważ jest to również korzeń wszelkich form nadużyć” - wezwał. Zachęcił duchownych, by podążali zawsze z ludem, biskupem i prezbiterium do którego należą. 

Wreszcie papież podkreślił, że duszpasterstwo powinno być generatywne, czyli rodzące „córki i synów do nowego życia w Chrystusie, które nosi żywą wodę Ewangelii na glebę ludzkiego serca i obecnego czasu”.

Źródło:ekai