Papież wzywa do zasiewania nadziei w Światowym Dniu Modlitw o Powołania

2024-04-21 15:14
Powołania Papież
Autor: Vatican News/Facebook

Do zasiewania nadziei i budowania pokoju w perspektywie odczytania swojego powołania, zachęca Ojciec Święty w opublikowanym dziś orędziu na 61 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jest obchodzony w IV niedzielę wielkanocną, która w tym roku przypada 21 kwietnia.

Na wstępie papież zaznacza, że usłyszenie Bożego powołania jest najpewniejszym sposobem, w jaki możemy umacniać pragnienie szczęścia, jakie w sobie nosimy. Stąd Dzień ten jest okazją, „aby z wdzięcznością wspominać przed Panem wierną, codzienną i często ukrytą pracę tych, którzy przyjęli powołanie angażujące całe swe życie”. W tym kontekście wymienia powołanie do małżeństwa i życia rodzinnego, pełne poświęcenia i miłości bliźniego zaangażowanie w życie społeczne, a także osoby konsekrowane i powołane do sakramentalnego kapłaństwa. Zachęca młodych, by dali się zafascynować Jezusowi, żeby odnaleźć szczęście „w pójściu za Nim a, jeśli tego od was zażąda, w całkowitym oddaniu się Jemu”.

Franciszek podkreśla tożsamość chrześcijan jako Ludu w drodze, bogatym w różnorodne charyzmaty. Dlatego też „Światowy Dzień Modlitw o Powołania nosi odciśniętą pieczęć synodalności”. Zachęca do podążania razem „jako pielgrzymi nadziei w kierunku Roku Świętego” 2025. Zwraca uwagę na rolę modlitwy, „aby wyprosić u Ojca dar świętych powołań do budowania Jego Królestwa”. Apeluje o otwartość serc i odkrycie możliwości dialogu z Panem, stając się w ten sposób pielgrzymami nadziei, ponieważ „modlitwa jest pierwszą siłą nadziei”.

Papież wyjaśnia z kolei, co to znaczy być pielgrzymami nadziei i budowniczymi pokoju, stwierdzając, że „bycie pielgrzymem oznacza wyruszanie na nowo każdego dnia”. Mamy w tej drodze „odkryć miłość Boga  a jednocześnie odkryć siebie, poprzez podróż wewnętrzną, ale zawsze pobudzaną wielością relacji. Jesteśmy zatem pielgrzymami, ponieważ jesteśmy powołani: powołani, by kochać Boga i kochać siebie nawzajem” – wskazuje. Zaznacza, iż celem  każdego powołania jest stawanie się mężczyznami i kobietami nadziei. Oznacza to budowanie swojego życia „na skale zmartwychwstania Chrystusa, wiedząc, że każde nasze przedsięwzięcie, w powołaniu, które przyjęliśmy i realizujemy, nie pada w próżnię... relacja miłości z Bogiem i z naszymi braćmi i siostrami zaczyna się już teraz, aby urzeczywistnić marzenie Boga, marzenie o jedności, pokoju i braterstwie. Niech nikt nie czuje się wykluczony z tego powołania!” – zachęca Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek ponawia apel skierowany do młodych podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie – „Powstańcie!”. „Powstańmy zatem i wyruszmy jako pielgrzymi nadziei, abyśmy, podobnie jak Maryja ze świętą Elżbietą, mogli nieść orędzie radości, rodzić nowe życie i być budowniczymi braterstwa i pokoju” – zachęca papież w Orędziu na 61 Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Źródło: ekai