Pielgrzymka Hospicjów Polskich

2022-01-22 19:15
Pielgrzymka Hospicjów Polskich
Autor: Jasna Góra News

O dalszy rozwój opieki paliatywnej i dobrą jej realizację w obecnych trudnych warunkach modlili się przedstawiciele Pielgrzymki Hospicjów Polskich. Ze względu na pandemię pielgrzymka odbyła się w ograniczonej formie. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył w sobotę abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W homilii abp Depo podziękował wszystkim zaangażowanym w opiekę nad chorymi, która staje się „współuczestnictwem w tajemnicy miłości miłosiernej Chrystusa”. – Prosimy Maryję, tutaj na tym miejscu zawierzenia, żebyśmy odkrywali obecność Boga pośród nas poprzez serce, poprzez ręce, poprzez pochylenie się nad drugim człowiekiem. Niech Maryja wyprosi nam łaskę, poczucie miłości na każdą potrzebę – modlił się metropolita częstochowski.

Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, które pielgrzymkę organizuje, podkreśla, że ta modlitwa jest niezwykle ważna. Mnie ona wzmacnia, wyzwala nowe siły, daje optymizm i nadzieję – mówiła Kaptacz i zauważyła, że tej siły potrzeba wszystkim zaangażowanym w dzieło hospicyjne. Podkreśliła wielki wysiłek pracowników, dzięki którym chorzy mają zapewnianą opiekę, bo ze względów epidemiologicznych na razie hospicja nie mogą liczyć na pomoc wolontariuszy.

Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zwróciła uwagę na niezwykle ważny w opiece paliatywnej aspekt duchowy. – U pacjenta, który zbliża się do kresu życia ten wymiar duchowy jest najważniejszy. Wiele do zrobienia ma tu kapelan hospicyjny, psycholog, który w swym zawodzie widzi nie tylko aspekt naukowy, ale czerpie z duchowości i kultury chrześcijańskiej, bo widać jak ona jest bardzo potrzebna – podkreśliła Anna Kaptacz.

Pielgrzymka rozpoczęła się 21 stycznia, mszą św. sprawowaną w Kaplicy Matki Bożej i Apelem Jasnogórskim. W sobotę odbyło się jeszcze spotkanie panelowo-dyskusyjne osób zaangażowanych w dzieło hospicyjne w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Wśród poruszanych tematów były m.in. wyzwania zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej, standardy organizacyjne opieki paliatywnej dla dorosłych oraz farmakologiczne i niefarmakologiczne możliwości pomocy chorym obejmowanym taką opieką.

Idea opieki nad chorymi i umierającymi rodziła się wraz z rozwojem form szpitalnictwa jako forma praktykowania chrześcijańskiej idei miłosierdzia – poczucia solidarności i odpowiedzialności człowieka wobec ubogich, bezdomnych, chorych i umierających.

Źródło: Jasna Góra News