Polscy biskupi: prosimy o żywe uczestnictwo w synodzie

2021-10-17 14:46
 Jest Dokument Przygotowawczy i Vademecum Synodu biskupów.
Autor: episkopat.pl Jest Dokument Przygotowawczy i Vademecum Synodu biskupów.

„ Ku kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”- to temat najbliższego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Zwołał go papież Franciszek. W liście do wiernych polscy biskupi życzą im wielu dobrych doświadczeń w czasie synodalnych spotkań. Zachęcają  do modlitwy o Ducha Świętego, by otwierał serca na to, co mają do powiedzenia inni.

Polscy biskupi w liście pasterskim wyjaśniają, że słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Synody były przez wieki podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji. Najpierw Apostołowie a potem biskupi, jako ich następcy zbierali się, aby pod tchnieniem Bożego Ducha rozeznawać, jaka jest wola Boża względem Kościoła.

Tym razem Franciszek pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana” – piszą biskupi. Podkreślają, że papież chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.

Biskupi wskazują, że „w czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii”. „Głosy z synodalnego dialogu we wspólnotach lokalnych trzeba będzie zebrać, podsumować, przekazać dalej” – czytamy w liście. „Nie trzeba jednak czekać na wytyczne organizacyjne, by zacząć rozmawiać. Można zacząć od wspólnot rodzinnych i dialogu małżeńskiego. Można porozmawiać z sąsiadami, czy koleżankami i kolegami z pracy. Można już włączyć pytanie o to, jak wspólnie szukamy woli Bożej- w tematy spotkań wspólnot parafialnych, zakonnych, diecezjalnych” – piszą biskupi. Zaznaczają, by z rozmów synodalnych nie wykluczać nikogo. Nie wiadomo bowiem, przez kogo Duch Święty zechce przemówić.

Za Ojcem Świętym, biskupi wskazują- zanim „zabierzemy się za jakiekolwiek reformy”, zróbmy sobie rachunek sumienia z tego, jak ze sobą rozmawiamy, jak nawzajem się słuchamy i jak rozeznajemy wolę Bożą. Zwracają uwagę na to, że najpierw warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na nasze życie, „mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego w swoim mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej?”

Biskupi zachęcają wszystkich do wzywania na modlitwie Ducha Świętego, aby towarzyszył wszystkim synodalnym rozmowom. Żeby – jak piszą – „podpowiadał, jak włączać do dialogu tych, którzy trzymają się z boku, albo którzy zostali zepchnięci na peryferie naszych wspólnot. Żeby otwierał nam serca na to, co mają do powiedzenia inni. Żeby uczył słuchania cierpliwego, empatycznego, wytrwałego oraz mówienia pokornego i odważnego zarazem”.

Uroczyste otwarcie XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów odbędzie się 9 i 10 października w Rzymie, na etapie diecezjalnym zostanie zainaugurowany- 17 października. Po raz pierwszy synod obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną. Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a w 2023 – powszechna. Jak informują biskupi, wkrótce parafie powinny otrzymać szczegółowe informacje na temat przebiegu diecezjalnego etapu synodu, który potrwa kilka najbliższych miesięcy. 

Źródło:ekai