Polscy żołnierze na misjach pokojowych pomagają dzieciom

2022-06-02 17:00
Żołnierze Misje
Autor: Ordynariat Polowy WP

Polscy żołnierze pełniący misje zagraniczne w rejonach konfliktów zbrojnych, często włączają się w organizowanie pomocy dla miejscowej ludności- zarówno dla osób starszych jak i dzieci. Z okazji Dnia Dziecka polscy żołnierze i kapelani zorganizowali pomoc dla najmłodszych z sierocińca w Katanii (Sycylia) oraz dla dzieci z parafii w Janjevie (Kosowo).

W środę delegacja żołnierzy PKW IRINI odwiedziła Siostry Służebnice Bożej Opatrzności w Katanii i przekazała produkty żywnościowe zgromadzone podczas zbiórki wśród wojskowych V Zmiany PKW. Siostra przełożona podziękowała za przekazane dary. A to dla nich nieoceniona pomoc i duży wkład w utrzymanie przedszkola, sierocińca dla dzieci uchodźców i domu samotnej matki. Cieszymy się, że w taki sposób możemy dzieciom podarować uśmiech – powiedział kapelan kontyngentu ks. por. Tomasz Wojciechowski.

O wsparciu pamiętali również żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej pełniący misję na Bałkanach w ramach XLV Zmiany PKW KFOR. Delegacja z kapelanem ks. ppor. Pawłem Sauciem udała się z pomocą charytatywną do parafii św. Mikołaja w Janjevie na wschodzie Kosowa. Akcję poprzedziła dobrowolna zbiórka środków finansowych wśród żołnierzy i pracowników PKW KFOR, z których zakupiono gry, zabawki i sprzęt sportowy. Dodatkowo żołnierze sztabu, logistyki i kompanii manewrowej oraz Zespołu Rozpoznania Osobowego przekazali żywność. Dzięki darom mieszkańcy nie będą musieli martwić się o wyżywienie swoich rodzin, a najmłodsi będą mogli aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu wykorzystując sprzęt sportowy oraz grając w inne gry – podkreślają żołnierze w komunikacie zamieszczonym na stronie Ordynariatu Polowego.

Pomoc humanitarną przekazano proboszczowi tejże parafii ks. Mateji Paliča, z którym PKW KFOR współpracuje od lat. Na ręce kapelana kontyngentu oraz dowódcy kompanii manewrowej por. Pawła Szafarskiego, ks. Palič złożył serdeczne podziękowania za akcje z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz zapewnił o pamięci modlitewnej mieszkańców parafii za swoich dobroczyńców. Całość zakończyła wspólna modlitwa Regina Caeli w miejscowym kościele oraz fotografia na pamiątkę tego spotkania.

Źródło:ekai