Ponad 15 tys. podpisów pod petycją w sprawie lekcji religii

2024-02-20 17:01
lekcja w szkole
Autor: Getty images Obowiązkowa etyka i religia. Zmiany wchodzą w życie już wkrótce

Ponad 15 tys. osób podpisało internetową petycję o wliczanie oceny z religii/etyki do średniej ocen oraz utrzymanie dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów. Są wśród nich nie tylko katecheci, ale też rodzice oraz sami uczniowie powyżej 16. roku życia, w tym osoby innego wyznania niż rzymskokatolickie.

Autorki petycji, Elżbieta Cibor i Bernadetta Petrykowska, zwracają się w imieniu środowiska nauczycieli religii i innych środowisk wychowawczych, w tym rodziców oraz uczniów, o "niewprowadzanie zmian w prawie prowadzących do niewliczania ocen z przedmiotów religia/etyka do średniej ocen końcoworocznych, uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów".

Odnosząc się do zapowiedzi ministerialnych oraz prac podjętych nad nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych, w którym przewiduje się zmiany dotyczące oceny z religii, autorki petycji domagają się zachowania prawnego status quo w tej kwestii.

Uważają, że ocena z religii/etyki powinna pozostać na świadectwie jako odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu. Powinna być wliczana do średniej ocen.

W ich opinii ocena pełni rolę motywacyjną i informacyjną, "dlatego mamy obowiązek bronić prawa uczniów do jej posiadania oraz wliczania do średniej ocen".

"Również ocena z religii/ etyki, zgodnie z podstawą programową, nie jest za formację. Forsowanie stanowiska usunięcia oceny z religii/etyki jest wyrazem nierównego traktowania uczniów uczęszczających na przedmiot o charakterze wyznaniowym" - brzmi jeden z postulatów.

Autorki petycji uważają, że model religia lub etyka powinien zostać w Polsce wprowadzony jako standard edukacyjny oraz wyraz troski narodu o wychowanie człowieka wartościowego, a tym samym powinno się wykluczyć opcję, w której uczeń nie uczęszcza na żaden z tych dwóch przedmiotów.

Petycja powstała w środowisku katechetów z diecezji tarnowskiej, ale jest już rozpowszechniana w całym kraju. O jej podpisywanie apelują też m.in. wydziały katechetyczne kurii biskupich w Gdańsku i Krakowie oraz parafie w innych miastach, w tym z archidiecezji wrocławskiej.

"Zwracamy się do rodziców, aby kierowali pytania do MEN w obronie lekcji religii, przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami własnego sumienia" - apeluje wydział katechetyczny w archidiecezji gdańskiej.

Pod petycją podpisało się do tej pory prawie 15,5 tys. osób. Najwięcej z Krakowa, Wrocławia i Warszawy. Jak wskazuje w rozmowie z KAI Elżbieta Cibor, są wśród nich nie tylko katecheci, ale i rodzice oraz sami uczniowie (aby złożyć podpis, muszą mieć ukończone 16 lat). Zainteresowanie wyraziły także osoby wyznania innego niż rzymskokatolickie, m.in. należące do Kościoła prawosławnego.

Petycja jest dostępna pod adresem: https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow?fbclid=IwAR1MGbvEWugQpWG6iNxtCRbJrHmykz_LiZAT92Iu4JseBoWFoHE7MMY4X0A&mibextid=xfxF2i

Źródło: ekai