Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP

2024-01-31 18:56
Komisja Duszpasterstwa KEP
Autor: BP KEP

Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2024/2025 był głównym tematem dorocznego posiedzenia Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. To odbyło się w ośrodku formacyjnym diecezji opolskiej „Rybak” w Głębinowie. Obradom przewodniczył bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji.

Na początku bp Czaja przypomniał genezę i intencję towarzyszącą założeniom, jak również celom realizowanym od dwóch lat w programie duszpasterskim skupionym na tematyce eklezjalnej. Przewodniczący Komisji zaznaczył, że zgodnie z sugestią KEP, planowanie programu duszpasterskiego na lata 2024/2025 powinno być ściśle związane z Rokiem Jubileuszowym zapowiedzianym przez papieża Franciszka na 2025 rok.

Odwołując się do znanego już motta jubileuszowego Pielgrzymi nadziei, Przewodniczący Komisji powiedział, że hasło programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce mogłoby być o nie oparte i roboczo brzmieć: Pielgrzymi nadziei – solą ziemi i światłem świata. Tak zdefiniowane hasło stało się punktem wyjścia dla dwóch przedłożeń, które przedstawili ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola z Uniwersytetu Opolskiego oraz ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wystąpienie ks. prof. Doli pt. Jezus Chrystus – światłością narodów w założeniach całego programu duszpasterskiego stanowić ma dla niego zasadniczy fundament. Natomiast wystąpienie ks. prof. Chmielewskiego pt. Podstawy chrześcijańskiego świadectwa dotyczyło właściwego rozumienia świadectwa, które należy do istoty misji Kościoła.

W dalszej części obrad uczestnicy odnieśli się przede wszystkim do zaproponowanego hasła roku duszpasterskiego. Pośród wyrażonych opinii pojawiły się sugestie, by było ono ściśle związane ze znaczeniem motta Roku Jubileuszowego.

Zgodnie z tradycją spotkań Komisji, jej członkowie mieli także okazję poznać historię miejsc związanych w obradami. Prace były zatem przeplatane odwiedzinami historycznych miejsc w Nysie. Zakończyło się Eucharystią w klasztorze macierzystym Sióstr Elżbietanek. 

W kolejnym dniu obrad Komisji, jej członkowie wysłuchali wystąpień ks. prof. dr hab. Artura Maliny z Uniwersytetu Śląskiego oraz ks. Artura Sepioło związanego z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Ks. prof. Malina w swoim przedłożeniu pt. Moc i wartość chrześcijańskiej nadziei wyjaśniał biblijne rozumienie nadziei ukierunkowane na osobę Jezusa Chrystusa. Natomiast ks. Sepioło w konferencji pt. Nawrócenie misyjne parafii przedstawił praktyczne sposoby przemiany myślenia i metod duszpasterskich księży, którzy są pierwszymi adresatami wezwania do pastoralnego nawrócenia.

Spotkanie Komisji, które obfitowało w liczne okazje do rozmów i wymiany myśli jej uczestników, zakończyło się przedstawieniem przez bp Czaję m.in. bieżących ważnych zagadnień duszpasterskich o wymiarze ogólnopolskim oraz zebraniem najistotniejszych wniosków wypracowanych podczas obrad Komisji Duszpasterstwa KEP.

Źródło: Komisja Duszpasterstwa KEP / BP KEP