Powołania w mediach tematem Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań

2023-02-20 10:59
Kongregacja
Autor: AP/Krajowa Rada Duszp. Powołań

Korzystanie z mediów w służbie powołaniom było głównym tematem Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań w Polsce. Trzydniowe spotkanie w Warszawie zakończyło się w niedzielę. Przewodniczył mu bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. Powołań.

W Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań w Polsce uczestniczyło blisko 120 osób reprezentujących duszpasterstwo powołań w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach zakonnych żeńskich oraz męskich.

Gościem pierwszego dnia obrad był bp Grzegorz Suchodolski, który omówił stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, szczególnie w kontekście tematyki powołaniowej na tym wielkim spotkaniu młodych. Zachęcił wszystkich do towarzyszenia młodym w odkrywaniu powołania podczas spotkań młodych w diecezjach, polskiej młodzieży pielgrzymującej do Lizbony.

Drugi i trzeci dzień kongregacji poświęcono powołaniom w mediach. O wizerunku Kościoła, wiary i powołań w świecie mediów mówił ks. Leszek Gęsiak , rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. O ich wpływie na życie i odkrywanie powołania współczesnej młodzieży opowiadała prof. Monika Przybysz z UKSW.

Sobotniej Mszy Świętej przewodniczył bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. Wskazał na konieczność używania środków ubogich i bogatych w trosce o powołania. Środki ubogie, ale podstawowe to modlitwa, osobiste świadectwo i ofiara, a bogate to m.in. wykorzystanie mediów do duszpasterstwa powołań.

W sobotni wieczór o. Łukasz Woś OP pokazał swój film pt. „Nowicjusz”. Potem odbyła się dyskusja na temat tworzenia filmów i programów o tematyce powołaniowej. Kongregację zakończyła Msza św. pod przewodnictwem bp Andrzeja Przybylskiego.

Podczas tych trzech dni było wiele okazji do wymiany doświadczeń z działania ośrodków i duszpasterstw powołaniowych. Zaplanowano też wspólne działania m.in. Tydzień Modlitwo o Powołania (30 kwietnia – 6 maja), Pielgrzymkę rodzin i przyjaciół powołanych na Jasną Górę (13 maja). Wybrano nowy skład Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań, zaproponował też stworzenie specjalnego kierunku studiów w zakresie teologii powołań.

Źródło: AP/Krajowa Rada Duszp. Powołań