Praga: są zalecenia końcowe zgromadzenia synodalnego

2023-02-09 21:01
Zgromadzenie synodalne
Autor: EpiskopatNews/twitter

Opublikowano zalecenia końcowe kontynentalnego zgromadzenia synodalnego, które rozpoczęło się w czeskiej stolicy 5 lutego. Są wynikiem czterech dni prac i rozmów delegatów, reprezentujących 39 konferencji biskupich Europy. Cały dokument końcowy zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Uczestnicy zgromadzenia wyrazili pragnienie kontynuowania stylu synodalnego, który uznali za więcej niż metodę – za styl życia Kościoła, wspólnotowego rozeznawania i odczytywania znaków czasu. Chcą, by takie zgromadzenia odbywały się cyklicznie, zajmując się takimi tematami jak: towarzyszenie osobom poranionym, protagonizm młodzieży i kobiet, otwartość na osoby zmarginalizowane i uczeni się od nich. Styl synodalny pozwala też na stawienie czoła napięciom w perspektywie misyjnej.

Zaproponowali kilka priorytetów na zgromadzenie Synodu Biskupów w październiku:

Pogłębienie praktyki, teologii i hermeneutyki synodalności.  

Zajęcie się znaczeniem Kościoła służebnego jako horyzontu, w którym prowadzona jest refleksja nad charyzmatami i posługami (wynikającymi lub nie ze święceń) i nad relacją między nimi.

Poszukiwanie form synodalnego sprawowania władzy, czyli służby towarzyszenia wspólnocie i troski o jedność.

Wyjaśnienie kryteriów rozeznawania w procesie synodalnym i tego, na jakim szczeblu: lokalnym czy powszechnym mają być podejmowane decyzje.

Podjęcie konkretnych i odważnych decyzji w sprawie roli kobiet w Kościele i ich większego zaangażowania na wszystkich szczeblach, również w procesy decyzyjne.

Rozważenie napięć wokół liturgii, aby synodalnie przemyśleć Eucharystię jako źródło komunii.

Troszczyć się o formację do synodalności całego ludu Bożego, szczególnie do rozeznawania znaków czasu, mającego na celu prowadzenie wspólnej misji.

Odnowienie żywego poczucia misji, przezwyciężając pęknięcie między wiarą i kulturą, aby zwrócić się z Ewangelią do ludzi, znajdując język zdolny do wyrażenia tradycji i odnowy, a przede wszystkim idąc do ludzi, zamiast mówić o nich i do nich.

Źródło:ekai