Prymas Polski: Człowiek musi przezwyciężać w sobie egoistyczną chęć panowania nad światem

2023-09-17 11:24
Gniezno: Prymas Polski przeszedł test na obecność koronawirusa. Znamy wynik!
Autor: Paweł Skraba

- Człowiek ma prawo czerpać dla siebie z zasobów ziemi i korzystać z wszystkich dóbr stworzonych przez Boga, ale jednocześnie musi szanować prawa natury i przezwyciężać w sobie egoistyczną chęć panowania nad światem - mówił 16 września w Poznaniu Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Okazją do przypomnienia nauczania Kościoła w kwestii ochrony i szacunku dla stworzenia, wyrażonego także w encyklice „Laudato Si” papieża Franciszka, były wielkopolskie obchody 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, które odbyły się 16 września w Poznaniu. Podczas Mszy św. celebrowanej w katedrze poznańskiej Prymas Polski abp Wojciech Polak wielokrotnie odwoływał się do papieskiego dokumentu, wskazując na zbiorową, ale i jednostkową odpowiedzialność za środowisko naturalne, każdy bowiem - cytował - „może współpracować jako narzędzie Boże w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i swoim doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami”.

„Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże otrzymał od Stwórcy zadanie, by panować nad innymi stworzeniami i nad całą ziemią, zaludniać ją i czynić sobie poddaną. W biblijnym znaczeniu panowanie oznacza odpowiedzialność. Panujcie, czyli przyjmijcie na siebie odpowiedzialność, bo jako jedyne istoty stworzone jesteście w stanie to świadomie pojąć” - mówił w homilii abp Polak podkreślając, że w myśl powyższej prawdy człowiek ma prawo czerpać dla siebie z zasobów ziemi i korzystać z dóbr stworzonych przez Boga, ale jednocześnie musi „szanować prawa natury i delikatną równowagę między bytami tego świata”.

„Człowiek musi zatem przezwyciężyć w sobie egoistyczną chęć panowania nad światem i wszelkie despotyczne i niszczące ten świat działania” - podkreślił Prymas wskazując na leżące u ich podstaw destruktywne motywacje takie jak nieodpowiedzialne i krótkowzroczne rozumienie gospodarki, chęć zysku, niepohamowane ludzkie ambicje i nieumiarkowana konsumpcja.

„Kruchy świat z człowiekiem, któremu Bóg powierza nad nim opiekę, stanowi zatem wyzwanie dla naszej inteligencji, aby rozpoznać, jak powinniśmy ukierunkować, kształtować i ograniczać naszą władzę” - cytował papieską encyklikę Prymas, dopowiadając za papieżem Janem Pawłem II, że gdy człowiek staje się tyranem, a nie stróżem natury, prędzej czy później natura zbuntuje się przeciw niemu.

„Dlatego tak ważna i tak pilna jest dziś potrzeba kształtowania postawy odpowiedzialności za dzieło stworzenia, która opierać się będzie nie tylko na ludzkich uczuciach, ale na prawdziwym nawróceniu w naszym sposobie myślenia i postępowania” - wskazał abp Polak.

Źródło: niedziela.pl