Prymas Polski: czuwajcie to znaczy nie bądźcie obojętni

2023-12-03 19:11
Prymas Polski w Kodniu
Autor: diecezja.siedlce.pl Prymas Polski w Kodniu

„Nie popadajcie w rozpacz i pustkę, nie bądźcie obojętni, nie oglądajcie się za siebie. Czuwać to znaczy nie dać się opanować przez ospałość zniechęcenia, braku nadziei czy rozczarowania” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. z nieszporami, celebrowanej w katedrze gnieźnieńskiej na rozpoczęcie Adwentu.

Przypominając o istocie Adwentu abp Wojciech Polak powtórzył za papieżem Franciszkiem, że jest to czas, w którym oczekujemy Boga, mamy nadzieję, że się nam objawi, ale i Bóg ma nadzieję, że my objawimy się Jemu, że wyjdziemy Mu na spotkanie. Czasem jednak trudno Go odnaleźć w wymagających czy wręcz dramatycznych wydarzeniach, kiedy nie widzimy żadnego światła, gdy doświadczamy lęku, rozczarowania, zagubienia, kiedy i z naszych serc wyrywa się Izajaszowe wołanie: skryłeś Twe oblicze przed nami.

„Jaką odpowiedź na te słowa dziś słyszymy? Co mówi nam Bóg?” – pytał abp Polak. „Nie opuszczajcie rąk. Nie odwracajcie się od tego, czym żyjecie. Nie popadajcie w rozpacz, żal czy pustkę. Nie szukajcie swego życia w tym, co miałkie i pozorne. Nie wracajcie z tęsknotą do tego, co było, a co bezpowrotnie minęło. Nie patrzcie za siebie” – wskazał Prymas, przypominając za św. Augustynem, że Jezusowe „uważajcie i czuwajcie” skierowane jest do nas wszystkich, którzy stanowimy Kościół.

„Jezus wzywa każdą i każdego z nas. Każdą i każdego zaprasza. Każdej i każdemu przypomina: uważajcie i czuwajcie! Nie bądźcie więc obojętni. Nie mówcie, że to was nie dotyczy. Nie odwracajcie się i z sercem nieczułym nie powtarzajcie, że On nie ma nam już nic do powiedzenia. Uważajcie i czuwajcie to znaczy miejcie odwagę dziś powtórzyć i wyznać: uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Uważam i czuwam, to znaczy właśnie uczestniczę w życiu i misji Kościoła” – podkreślił arcybiskup gnieźnieński nawiązując do tematyki rozpoczynającego się wraz z Adwentem roku duszpasterskiego. Będzie on – jak przyznał – dobrą okazją do ponownego odkrycia Kościoła, który nie jest tylko instytucją, ale jest wspólnotą Chrystusowych uczniów.

„Chcemy więc w tym nowym roku duszpasterskim jeszcze bardziej zaangażować się w kształtowanie jedności, miłości wzajemnej oraz realizację powołania do świętości. Na miarę łask, darów i charyzmatów, którymi Bóg nas wszystkich obdarował, odpowiedzieć w harmonijnej współpracy nas wszystkich” – mówił Prymas.

Mszę św. koncelebrowali kanonicy Kapituły Prymasowskiej i księża pracujący w instytucjach centralnych. Początek Adwentu to także inauguracja akcji pomocowych organizowanych przez Caritas m.in. Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które Prymas Polski otworzył zapalając święcę tegorocznej edycji. Podobne świece już trafiły bądź wkrótce trafią do parafii, a każda z nich to konkretna pomoc dla potrzebujących, których w tych trudnych i niestabilnych ekonomicznie czasach jest coraz więcej.

Źródło: Ekai