Prymas Polski: u podstaw Ewangelii leży żywa więź z Bogiem

2022-09-06 13:46
Prymas
Autor: Archidiecezja Gnieźnieńska

„Ewangelizacja nie jest jakąś strategią czy sposobem na pozyskiwanie nowych uczniów. Nie dotyczy jedynie wyboru takiej czy innej metody działania. U jej podstaw leży zawsze żywa więź z Bogiem, świadectwo miłości Chrystusa i nasza jedność z Nim” - przypomniał dziś w Gnieźnie abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. podczas odbywającego się w Gnieźnie, XXVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. W homilii nawiązał do jej ponad trzydziestoletniej działalności podkreślając, że nie tylko przyczyniła się ona do umocnienia więzi środowiska bibliotek kościelnych w Polsce, ale przede wszystkim owocnie realizowała swój podstawowy cel, czyli wspomaganie ewangelizacyjnej misji Kościoła, która jest kontynuacją misji samego Jezusa Chrystusa.

Ewangelizacja nie jest jakąś strategią czy sposobem na pozyskiwanie nowych uczniów. Nie dotyczy jedynie wyboru takiej czy innej metody działania. U jej podstaw leży zawsze żywa więź z Bogiem, świadectwo miłości Chrystusa i nasza jedność z Nim” - podkreślił Prymas dopowiadając, że ważny jest w niej zatem nie tyle wybór środków, co świadomość celu, „ku czemu wszystko powinno zmierzać”. Abp Polak przypomniał, że do udziału w tej misji zaproszeni są wszyscy ochrzczeni, ale nie na zasadzie „wykwalifikowanych pracowników”, ale uczniów-misjonarzy świadomych, że fundamentem ich działania jest właśnie chrzcielne obdarowanie. Udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła - tłumaczył dalej metropolita gnieźnieński - to wreszcie nie tylko działanie w samym Kościele, ale nade wszystko posługa w misji dla świata, coś z owego słyszanego w dzisiejszej Ewangelii „bycia Jezusa wśród ludzi”, „wmieszania się w tłum”. „On jest pośród ludzi, pozwala się dotknąć, pozwala, by Mu zadawano pytania. I taki musi być Kościół, bliski ludziom. Wszystko więc co czynicie, by wspólnie to dzieło realizować, by jednoczyć siły, musi zawsze zmierzać do tego, aby nasze biblioteczne zasoby były rzeczywiście bliskie ludziom. Logika zamknięcia jest bowiem jałowa i pełna nieporozumień, a logika współpracy, dialogu i spotkania łączy i jednoczy, czyniąc ten wspólny, ewangelizacyjny wysiłek prawdziwie owocnym” - powiedział na koniec Prymas Polski.

W trzydniowym zjeździe, który rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do środy, uczestniczy ok. sześćdziesięciu przedstawicieli bibliotek kościelnych zrzeszonych w Federacji „Fides”. Dzisiejszy, drugi dzień obrad, to dzień konferencyjno-sprawozdawczy. W programie są również obrady walnego zgromadzenia, a popołudniu zwiedzanie katedry i Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” powstała w 1991 roku, a cztery lata później, w 1995 została oficjalnie erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski. Zrzesza 83 biblioteki członkowskie, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Patronem Federacji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Źródło:ekai