Prymas w Pałacu Prezydenckim: kultura spotkania i dialogu fundamentem pokoju

2022-01-18 17:59
Prymas
Autor: BP KEP

Prymas Polski abp Wojciech Polak wziął udział w dorocznym spotkaniu Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. W imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce, abp Wojciech Polak podziękował za zaproszenie i złożył prezydentowi Andrzejowi Dudzie, jego małżonce, współpracownikom oraz wszystkim zebranym noworoczne życzenia miłości i pokoju.

Nawiązując do trudnych wydarzeń minionego roku, abp Polak podkreślił, że „Często pośród tych wewnętrznych sporów i problemów gubi się wrażliwość na cierpienie konkretnego człowieka, który będąc ofiarą bezwzględnego reżimu i łupem dla przestępców, wciąż nie zawsze znajduje u nas ochronę i konieczną pomoc”.Prymas przyznał, że ogólna sytuacja społeczna wpływa też na życie członków Kościoła katolickiego. On też zmaga się z wewnętrznymi problemami związanymi z realizacją wezwania do nawrócenia, także instytucjonalnego, do podjęcia koniecznej reformy i odzyskania społecznego zaufania”. Jak dodał hierarcha, „towarzyszy temu kryzys wiary, zwłaszcza młodego pokolenia oraz trudności będące następstwem pandemii”.

„Swoistym znakiem nadziei” pośród licznych problemów i trudności, określił abp Polak długo wyczekiwaną beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, do której doszło 12 września ubiegłego roku. Przypomniał, że Prymas Tysiąclecia „z odwagą upominał się o respektowanie praw człowieka, o wolność sumienia i wolność wyznania”. „On również, wypowiadając wraz z biskupami pamiętne słowa: przebaczamy i prosimy o przebaczenie, mimo niezrozumienia i protestów, przyczynił się do otwarcia procesu pojednania między Polakami i Niemcami” – powiedział.

Metropolita Gnieźnieński jest przekonany, że trudne wyzwania i doświadczenia obecnej rzeczywistości oraz troska o Ojczyznę, domagają się takiej właśnie postawy Kościoła i jego pasterzy. „Jeśli te słowa będziemy odczytywać w duchu nauczania i posługi Prymasa Wyszyńskiego, bez niepotrzebnych dyskusji i sporów zrozumiemy i to jego wskazanie, że rolą Kościoła nie jest angażowanie się w naturalne w życiu politycznym kontrowersje ani – tym bardziej – ich rozstrzyganie. Nie chodzi o zdobycie dla siebie przywilejów czy o opowiadanie się za którąś ze stron” – stwierdził abp Polak.

Nasza obecność i misja w społeczeństwie pluralistycznym musi wciąż przypominać o konieczności dialogu w budowaniu sprawiedliwego i praworządnego ładu społecznego. Kultura spotkania i dialogu stanowi bowiem fundament pokoju w Ojczyźnie i na świecie. Jest nie tylko płaszczyzną dla wzajemnego zrozumienia, ale i filarem w budowaniu dróg i mostów koniecznych przecież dla życia w pokoju” – podkreślił abp Polak. Swoje przemówienie zakończył słowami modlitwy o pokój i miłość.BP KEP

Źródło:BP KEP